Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela mianowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Uzyskanie stopnia doktora w trakcie stażu na mianowanego

Pytanie: Nauczyciel 1 września rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego. 14 października uzyskał tytuł doktora. Czy mogę skrócić staż do roku i 9 miesięcy?

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Pytanie: W jakich warunkach nauczyciel kontraktowy może odbywać staż na stopień nauczyciela mianowanego w skróconym wymiarze 1 roku i 9 miesięcy? Kto podejmuje decyzję w tej sprawie dyrektor czy organ prowadzący?

Udział w postępowaniu egzaminacyjnym w trakcie urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym może przystąpić do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?

Rola dyrektora szkoły w komisji egzaminacyjnej, gdy nauczyciel realizował staż w innej szkole

Pytanie: Jaką rolę odgrywa dyrektor szkoły w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego jeżeli postępowanie dotyczy nauczycielki, która staż odbyła w innej placówce. W obecnej szkole zatrudniona jest od 1 września 2013 r. Staż zakończyła 6 lipca 2013 r., w placówce gdzie była zatrudniona do 31 sierpnia 2013 r. Wniosek o postępowanie egzaminacyjne złożyła 31 października 2013 r. i w związku z tym organ prowadzący wyznaczył egzamin na 29 listopada 2013 r. Dyrektor, który jest obecnie przełożonym nauczycielki, nie miał żadnego związku z planowaniem, przebiegiem i podsumowaniem stażu.

Obliczanie długości stażu po zwolnieniu i ponownym zatrudnieniu nauczyciela w szkole

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy miał zakończyć awans na nauczyciela mianowanego w październiku, jednak we wrześniu została zwolniony z pracy, po czy w czerwcu został ponownie przywrócony do pracy wyrokiem sądu. Dyrektor szkoły odmówił przedłużenia stażu nauczycielowi, bowiem do momentu przywrócenia nie był zatrudniony w szkole, więc nie realizował stażu, a także nie zaszły okoliczności uzasadniające przedłużenie stażu określone w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela. Kuratorium Oświaty zakwestionowało decyzję dyrektora szkoły i powołano się na art. 51 Kodeksu pracy. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor?

Skreślenie nauczyciela z listy ekspertów MEN

Pytanie: Kiedy i na czyj wniosek następuje skreślenie z listy ekspertów, jeśli nauczyciel stracił pracę, a jest ekspertem? Jaka przerwa w zatrudnieniu powoduje skreślenie z listy ekspertów?

Przedłużenie stażu po przywróceniu nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy miał zakończyć awans na nauczyciela mianowanego z dniem 26 października 2012 r. ale został zwolniony z pracy 31 sierpnia 2012 r. Z dniem 3 czerwca 2013 r. sąd przywrócił nauczyciela do pracy w szkole. Czy przedłużamy staż o tę nieobecność czy nauczyciel musi rozpocząć staż od początku?

Awans zawodowy nauczyciela w stanie nieczynnym

Pytanie: Czy nauczyciel może złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego i przystąpić do niego w trakcie trwania stanu nieczynnego?

Dwuletnia przerwa między awansami - jak ją liczyć?

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy w dniu 27.08.2011r. otrzymał akt nadania stopnia awansu zawodowego. Od 01.09.2011 do16.01.2013 r. i od 28.01.2013 r. do 28.06.2013r. pracuje w szkole . Czy z dniem 1 września 2013 r. może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego? Wymiar zatrudnienia wynosi 10/18.

2 miesiące przerwy w zatrudnieniu a otwarcie stażu na mianowanego

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. i w tym okresie odbył staż i uzyskał  stopień nauczyciela kontraktowego. Przez okres 2 miesięcy  miał przerwę w zatrudnieniu. Pracę podjął jako nauczyciel od 01 listopada 2010 r. Czy 1 września 2012 r. ten nauczyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel