Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela mianowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Archiwalny Organizacja komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego

Organizując pracę komisji egzaminacyjnej, warto wiedzieć, jakie kolejne kroki należy podjąć, aby nauczyciele pomyślnie zakończyli awans. Komisję awansu na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Proponowany przewodnik wskazuje kolejność czynności organu prowadzącego szkołę przeprowadzającego postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego. Tryb takiego postępowania jest obowiązujący dla jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla organów prowadzących niebędących jednostkami samorządu terytorialnego.

Archiwalny Awans na nauczyciela mianowanego dyrektora przedszkola niepublicznego

Pytanie: Dyrektorem w przedszkolu niepublicznym został mianowany nauczyciel kontraktowy. Czy może on starać się o następny stopień awansu - na nauczyciela mianowanego?

Archiwalny Awans na nauczyciela mianowanego, gdy nauczyciel posiada wykształcenie średnie zawodowe

Pytanie: Czy nauczyciel, który posiada wykształcenie średnie zawodowe oraz kurs pedagogiczny i ma kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu, może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego?

Archiwalny Rezygnacja z funkcji opiekuna stażu nauczyciela

Pytanie: Czy mogę zrezygnować z funkcji opiekuna stażu nauczyciela odbywającego awans na nauczyciela mianowanego ( odbyta jest płowa stażu ) ze względów osobistych?

Archiwalny Akt nadania stopnia awansu, gdy organ prowadzący nie posiada pieczęci urzędowej

Pytanie: Jesteśmy szkołą niepubliczną prowadzoną przez stowarzyszenie. Akt nadania na stopień nauczyciela mianowanego wydaje, jako organ prowadzący, stowarzyszenie. Na akcie pojawia się „pieczęć urzędowa" i „pieczęć organu prowadzącego". Stowarzyszenie nie posiada pieczęci urzędowej (okrągłej). Czy można w tym miejscu przystawić pieczęć szkoły, jako jedynej jednostki prowadzonej przez to stowarzyszenie?

Archiwalny Pokrewieństwo między dyrektorem a nauczycielem ubiegającym się o awans na nauczyciela mianowanego

Pytanie: W szkole pracuje jako nauczyciel córka dyrektora szkoły. Czy podczas posiedzenia komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w składzie komisji może zasiadać dyrektor, czy musi go ktoś zastąpić? W szkole nie ma wicedyrektora, czy może to być nauczyciel oddelegowany z tej szkoły?

Archiwalny Awans na stopień nauczyciela mianowanego z tytułem inżyniera

Pytanie: W tym roku kończę staż na nauczyciela mianowanego. Ukończyłem studia zawodowe inżynierskie, a w ubiegłym roku ukończyłem studia magisterskie i jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej. Czy mogę podchodzić do „egzaminu” na nauczyciela mianowanego, jeśli nie posiadam jeszcze tytułu magistra? Rozpoczynając pracę w szkole, otrzymałem akt nadania nauczyciela kontraktowego.

Archiwalny Kontynuacja postępowania na stopień nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu

Pytanie: Dnia 31.12.2008 r. zakończył się staż nauczycielowi na stopień nauczyciela mianowanego. Do 15.04.2009 r. nie wszczęto dalszego postępowania, nauczycielka nie otrzymała również oceny dorobku zawodowego. Czy można obecnie kontynuować postępowanie uzyskiwania awansu na nauczyciela mianowanego?

Archiwalny Zmiana opiekuna w czasie trwania stażu

Pytanie: W jaki sposób nauczyciel może zmienić opiekuna stażu? Czy mam prawo odmówić zmiany opiekuna stażu?

Archiwalny Przydzielenie nauczycielowi opiekuna stażu - w jakim terminie

Pytanie: W ciągu jakiego okresu od dnia rozpoczęcia zajęć powinienem przydzielić nauczycielowi opiekuna stażu i czy musi to być nauczyciel tego samego przedmiotu co nauczyciel, który odbywa staż?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel