Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Zobowiązanie pracownika do podpisania dokumentów płacowych w czasie zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Nauczyciel, który przebywa na zwolnieniu lekarskim nabył prawo do dodatku stażowego. Księgowa domaga się dokumentu do wypłaty z podpisem pracownika. Pracownik uważa, że w czasie choroby nie ma obowiązku podpisywania dokumentów. Jak rozwiązać taki problem?

Możliwość nieodpłatnej kontynuacji współpracy z praktykantką w przedszkolu

Pytanie: Studentka po zakończeniu praktyk w naszym przedszkolu zwróciła się z prośbą o umożliwienie kontynuacji współpracy, ponieważ zżyła się z dziećmi i chciałaby dalej zdobyć doświadczenie. W jaki sposób sformalizować taką współpracę?

Powołanie społecznego inspektora pracy – prawo czy obowiązek

Pytanie: Czy w placówkach oświatowych jest obowiązek powoływania społecznego inspektora pracy?

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – jak ustalić

Pytanie: Proszę o pomoc w wyliczeniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mamy zatrudnionych jest 36 pracowników: w tym: 32 osoby na cały etat , 1 osoba – 6/18 etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim), 1 osoba – 14/18, 1 osoba - 9/18, 1 osoba – 10/18 w tym: 2 osoby zatrudnione na cały etat posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nauczyciele zatrudnieni od 1 września – czy mogą uczestniczyć w posiedzeniu rady pedagogicznej przed tą datą

Pytanie: Czy nowo zatrudnieni nauczyciele (od 1 września 2017 r.) mają prawo głosu podczas zebrania rady pedagogicznej przed nowym rokiem szkolnym?

Odpowiedzialność finansowa odwołanego dyrektora

Pytanie: Dyrektor został odwołany ze stanowiska przez organ prowadzący. Odwołany dyrektor nie rozliczył się z majątku którym zarządzał. Osoba powołana na stanowisko dyrektora po przejęciu obowiązków powołała komisję inwentaryzacyjną, która dokonała spis z natury całego majątku. Wykryto pewne nieprawidłowości i stan majątku nie zgadzał się z księgami inwentaryzacyjnymi na kwotę około 20 000 złotych. Kto pociąga do odpowiedzialności byłego dyrektora: czy organ prowadzący jako pracodawca czy dyrektor, który przejął obowiązki?

Przykładowy zakres obowiązków kierownika filii szkoły

Pytanie: Jakie obowiązki spoczywają na kierowniku filii szkoły? Kto wyznacza mu zakres obowiązków?

Rada rodziców nie może zatrudniać zleceniobiorców

Pytanie: Czy rada rodziców może powierzyć prowadzenie obsługi biurowej i finansowej rady osobie spoza jej składu np. sekretarce szkoły i za wykonywane czynności wypłacić jej stosowną gratyfikację?

Refundacja wyposażenia stanowiska pracy w szkole

Pytanie: Obecnie pracownica nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Czy gdyby zarejestrowała się w PUP to możemy liczyć na refundację stworzenia miejsca pracy?

Wolontariat a praktyka w księgowości

Pytanie: Czy w kontekście wymagań kwalifikacyjnych głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych dyrektor szkoły może uznać za "praktykę w księgowości" wolontariat w organizacji pozarządowej obejmujący obsługę programu finansowo-księgowego i programu Płatnik?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel