Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Nauczyciele zatrudnieni od 1 września – czy mogą uczestniczyć w posiedzeniu rady pedagogicznej przed tą datą

Pytanie: Czy nowo zatrudnieni nauczyciele (od 1 września 2017 r.) mają prawo głosu podczas zebrania rady pedagogicznej przed nowym rokiem szkolnym?

Odpowiedzialność finansowa odwołanego dyrektora

Pytanie: Dyrektor został odwołany ze stanowiska przez organ prowadzący. Odwołany dyrektor nie rozliczył się z majątku którym zarządzał. Osoba powołana na stanowisko dyrektora po przejęciu obowiązków powołała komisję inwentaryzacyjną, która dokonała spis z natury całego majątku. Wykryto pewne nieprawidłowości i stan majątku nie zgadzał się z księgami inwentaryzacyjnymi na kwotę około 20 000 złotych. Kto pociąga do odpowiedzialności byłego dyrektora: czy organ prowadzący jako pracodawca czy dyrektor, który przejął obowiązki?

Przykładowy zakres obowiązków kierownika filii szkoły

Pytanie: Jakie obowiązki spoczywają na kierowniku filii szkoły? Kto wyznacza mu zakres obowiązków?

Rada rodziców nie może zatrudniać zleceniobiorców

Pytanie: Czy rada rodziców może powierzyć prowadzenie obsługi biurowej i finansowej rady osobie spoza jej składu np. sekretarce szkoły i za wykonywane czynności wypłacić jej stosowną gratyfikację?

Refundacja wyposażenia stanowiska pracy w szkole

Pytanie: Obecnie pracownica nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Czy gdyby zarejestrowała się w PUP to możemy liczyć na refundację stworzenia miejsca pracy?

Wolontariat a praktyka w księgowości

Pytanie: Czy w kontekście wymagań kwalifikacyjnych głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych dyrektor szkoły może uznać za "praktykę w księgowości" wolontariat w organizacji pozarządowej obejmujący obsługę programu finansowo-księgowego i programu Płatnik?

Pracownik niepedagogiczny jako opiekun wycieczki – sprawdź, jakie wymogi musi spełnić

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny zatrudniony w szkole na stanowisku administracyjnym, nie posiadający przygotowania pedagogicznego, może pełnić funkcję opiekuna na wycieczce szkolnej dla młodzieży, jeśli ma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników wycieczek szkolnych?

Szczególne aspekty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla nauczyciela-związkowca

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał informację, że na posiedzeniu zarządu organizacji związkowej podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia jednego z nauczycieli od świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz wniosek o częściowe zwolnienie tego nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy dyrektor może odmówić zwolnienia? Czy może w związku z tym wręczyć nauczycielowi propozycję ograniczenia zatrudnienia?

Kto ubiega się o oddelegowanie do pracy związkowej

Pytanie: Nauczyciel z mojej placówki został w przeszłości oddelegowany do pracy w związku zawodowym Obecnie zwrócił się o przedłużenie oddelegowania? Czy w zaistniałej sytuacji w chwili obecnej mogę przedłużyć mu oddelegowanie?

Informacja o przekształceniu szkoły także dla dyrektora

Pytanie: Kto przekazuje informację o zmianie pracodawcy wynikającą z przekształcenia szkoły podstawowej dyrektorowi szkoły?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel