Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Czy związkom zawodowym będzie można udostępnić arkusz organizacyjny z danymi osobowymi nauczycieli

Pytanie: Zgodnie z nowymi przepisami związki zawodowe będą opiniować projekt arkusza organizacji pracy szkoły. W arkuszu znajdują się dane osobowe nauczycieli. Czy związki zawodowe mogą mieć do nich dostęp?

Jak rozwiązać problem kolizji obowiązków służbowych po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony jest w pełnym wymiarze. Ponadto zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin w gimnazjum jako kierownik obiektów sportowych (stanowisko niepedagogiczne). Czy po włączeniu wspomnianego gimnazjum do szkoły podstawowej można utrzymać zatrudnienie nauczyciela w dotychczasowym kształcie?

Przekształcenie gimnazjum a kroki dyrektora wobec zawieszonego nauczyciela

Pytanie: Gimnazjum przekształca się w szkołę podstawową. Jakie kroki ma podjąć dyrektor w stosunku do nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków służbowych?

Z którymi związkami zawodowymi należy skonsultować projekt arkusza organizacyjnego

Pytanie: Czy w celu uzyskania opinii na temat projektu arkusza organizacyjnego należy wszystkich trzech reprezentatywnych związków zawodowych, czy tylko do związku zawodowego działającego na terenie szkoły?

Dyrektor nie musi weryfikować niekaralności dyscyplinarnej już zatrudnionych nauczycieli

Pytanie: Czy od 01 stycznia 2017 r. dyrektor szkoły ma obowiązek wystąpić do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych o informacje o wszystkich obecnych zatrudnionych nauczycielach w szkole, czy tez tylko wtedy, gdy ma podejrzenia dotyczące jakiegoś nauczyciela?

Udział nauczyciela w przygotowaniu strajku nie jest obowiązkowy

Pytanie: Pracuję w przedszkolu publicznym, w którym działają związki zawodowe. Czy nauczyciele mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach dotyczących referendum strajkowego, składania podpisu, bądź wypełniania jakichkolwiek ankiet dotyczących samego strajku, jak i referendum?

Publikacja wizerunków uczniów i pracowników na portalu Facebook.pl – czy nauczyciel poniesie konsekwencje

Pytanie: Nauczyciel pod szyldem przedszkola samowolnie publikuje zdjęcia dzieci i pracowników na portalu społecznościowym Facebook bez zgody dyrektora. Ani pracownicy ani rodzice nie wyrazili zgody na prezentowanie wizerunku w takiej formie . Mam natomiast zgodę rodziców na zamieszczanie zdjęć i relacji z życia dzieci na przedszkolnej stronie internetowej. Jakie kroki podjąć w tej sprawie.

Przeciwdziałanie mobbingowi w szkole

Pytanie: Co zrobić i jak się bronić, jeżeli nauczyciel jest narażony na codzienny mobbing ze strony wicedyrektora?

Kolizja obowiązków w ramach dwóch stosunków pracy

Pytanie: Czy nauczyciel pracujący w dwóch szkołach, oddelegowany ze szkoły macierzystej na np. konkurs, szkolenie, wycieczkę w dniu, w którym powinien być na zajęciach w drugiej szkole, powinien mieć płatne godziny?

Ewidencjonowanie godzin zlecenia w szkole

Pytanie: Czy jeżeli na umowę zlecenie przyjęliśmy do pracy informatyka, to on jest zobowiązany rozpisać swoje godziny pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel