Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Z którymi związkami zawodowymi należy skonsultować projekt arkusza organizacyjnego

Pytanie: Czy w celu uzyskania opinii na temat projektu arkusza organizacyjnego należy wszystkich trzech reprezentatywnych związków zawodowych, czy tylko do związku zawodowego działającego na terenie szkoły?

Dyrektor nie musi weryfikować niekaralności dyscyplinarnej już zatrudnionych nauczycieli

Pytanie: Czy od 01 stycznia 2017 r. dyrektor szkoły ma obowiązek wystąpić do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych o informacje o wszystkich obecnych zatrudnionych nauczycielach w szkole, czy tez tylko wtedy, gdy ma podejrzenia dotyczące jakiegoś nauczyciela?

Udział nauczyciela w przygotowaniu strajku nie jest obowiązkowy

Pytanie: Pracuję w przedszkolu publicznym, w którym działają związki zawodowe. Czy nauczyciele mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach dotyczących referendum strajkowego, składania podpisu, bądź wypełniania jakichkolwiek ankiet dotyczących samego strajku, jak i referendum?

Publikacja wizerunków uczniów i pracowników na portalu Facebook.pl – czy nauczyciel poniesie konsekwencje

Pytanie: Nauczyciel pod szyldem przedszkola samowolnie publikuje zdjęcia dzieci i pracowników na portalu społecznościowym Facebook bez zgody dyrektora. Ani pracownicy ani rodzice nie wyrazili zgody na prezentowanie wizerunku w takiej formie . Mam natomiast zgodę rodziców na zamieszczanie zdjęć i relacji z życia dzieci na przedszkolnej stronie internetowej. Jakie kroki podjąć w tej sprawie.

Przeciwdziałanie mobbingowi w szkole

Pytanie: Co zrobić i jak się bronić, jeżeli nauczyciel jest narażony na codzienny mobbing ze strony wicedyrektora?

Kolizja obowiązków w ramach dwóch stosunków pracy

Pytanie: Czy nauczyciel pracujący w dwóch szkołach, oddelegowany ze szkoły macierzystej na np. konkurs, szkolenie, wycieczkę w dniu, w którym powinien być na zajęciach w drugiej szkole, powinien mieć płatne godziny?

Ewidencjonowanie godzin zlecenia w szkole

Pytanie: Czy jeżeli na umowę zlecenie przyjęliśmy do pracy informatyka, to on jest zobowiązany rozpisać swoje godziny pracy?

Brak odpowiedzi na żądania organizacji związkowej obliguje dyrektora do rokowań

Pytanie: Organizacja związkowa wystąpiła do dyrektora z żądaniami: niedokonywania w okresie do 31.08.2022 r, wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, niedokonywania w tym samym okresie jednostronnych zmian na niekorzyść zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, podwyższenia od 1.01.2017 r. o 10% wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, wzrostu od 01.012017 t. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach. Czy dyrektor musi ustosunkować się do żądań?

Pierwsze kroki dyrektora w procedurze sporu zbiorowego

Pytanie: Otrzymałem od organizacji związkowej pismo zawierające żądania, które nie mogą być zrealizowane. W związku z niespełnieniem żądań w ciągu 5 dni rozpocznie się spór zbiorowy ZNP ze mną jako pracodawcą, a konsekwencji może dojść do innych działań typu rokowania, mediacje, strajk. Jakie kroki należy podjąć w tej sytuacji?

Katecheta nie może pełnić funkcji wychowawcy

Pytanie: Czy nauczycielowi religii można przydzielić wychowawstwo na czas zastępstwa za innego nauczyciela?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel