Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy istnieje obowiązek tworzenia dokumentu Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli? Jeśli tak, to jaka jest jego podstawa prawna i co powinien zawierać?

Regulamin organizacyjny szkoły – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy w szkole powinien być uchwalony regulamin organizacyjny? Proszę o aktualną podstawę prawną.

Stawienie się do pracy z własnym dzieckiem – działania pracodawcy

Pytanie: Jak powinien postąpić dyrektor szkoły w przypadku, gdy nauczycielka przychodzi do pracy na lekcję z płaczącym dzieckiem w wózku?

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy przez nauczyciela wspomagającego

Pytanie: Czy nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej może pełnić funkcję wychowawcy?

Nauczyciel wspomagający – obowiązki i prowadzona dokumentacja

Pytanie: Jakie są obowiązki nauczyciela wspomagającego? Jaka dokumentację powinien prowadzić?

Dwóch społecznych inspektorów pracy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: W szkole podstawowej, do której włączono klasy gimnazjalnej jest społeczny inspektor pracy. We włączonym gimnazjum również była wybrana osoba do pełnienia tej funkcji. Jak rozwiązać tę sytuację? 

Zobowiązanie pracownika do podpisania dokumentów płacowych w czasie zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Nauczyciel, który przebywa na zwolnieniu lekarskim nabył prawo do dodatku stażowego. Księgowa domaga się dokumentu do wypłaty z podpisem pracownika. Pracownik uważa, że w czasie choroby nie ma obowiązku podpisywania dokumentów. Jak rozwiązać taki problem?

Możliwość nieodpłatnej kontynuacji współpracy z praktykantką w przedszkolu

Pytanie: Studentka po zakończeniu praktyk w naszym przedszkolu zwróciła się z prośbą o umożliwienie kontynuacji współpracy, ponieważ zżyła się z dziećmi i chciałaby dalej zdobyć doświadczenie. W jaki sposób sformalizować taką współpracę?

Powołanie społecznego inspektora pracy – prawo czy obowiązek

Pytanie: Czy w placówkach oświatowych jest obowiązek powoływania społecznego inspektora pracy?

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – jak ustalić

Pytanie: Proszę o pomoc w wyliczeniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mamy zatrudnionych jest 36 pracowników: w tym: 32 osoby na cały etat , 1 osoba – 6/18 etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim), 1 osoba – 14/18, 1 osoba - 9/18, 1 osoba – 10/18 w tym: 2 osoby zatrudnione na cały etat posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel