Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Data uzyskania kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Jaką datę należy uznać za datę uzyskania kwalifikacji bądź uzyskania stopnia awansu zawodowego: - datę zdania egzaminu i wydania zaświadczenia o akceptacji komisji  czy datę wydania dyplomu lub aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela?

Ubezpieczenie OC nauczycieli

Pytanie: Czy dyrektor jest zobowiązany do tego aby ubezpieczyć nauczycieli od odpowiedzialności cywilnej?

Plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy istnieje obowiązek tworzenia dokumentu Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli? Jeśli tak, to jaka jest jego podstawa prawna i co powinien zawierać?

Regulamin organizacyjny szkoły – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy w szkole powinien być uchwalony regulamin organizacyjny? Proszę o aktualną podstawę prawną.

Stawienie się do pracy z własnym dzieckiem – działania pracodawcy

Pytanie: Jak powinien postąpić dyrektor szkoły w przypadku, gdy nauczycielka przychodzi do pracy na lekcję z płaczącym dzieckiem w wózku?

Pełnienie funkcji wychowawcy klasy przez nauczyciela wspomagającego

Pytanie: Czy nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej może pełnić funkcję wychowawcy?

Nauczyciel wspomagający – obowiązki i prowadzona dokumentacja

Pytanie: Jakie są obowiązki nauczyciela wspomagającego? Jaka dokumentację powinien prowadzić?

Dwóch społecznych inspektorów pracy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: W szkole podstawowej, do której włączono klasy gimnazjalnej jest społeczny inspektor pracy. We włączonym gimnazjum również była wybrana osoba do pełnienia tej funkcji. Jak rozwiązać tę sytuację? 

Zobowiązanie pracownika do podpisania dokumentów płacowych w czasie zwolnienia lekarskiego

Pytanie: Nauczyciel, który przebywa na zwolnieniu lekarskim nabył prawo do dodatku stażowego. Księgowa domaga się dokumentu do wypłaty z podpisem pracownika. Pracownik uważa, że w czasie choroby nie ma obowiązku podpisywania dokumentów. Jak rozwiązać taki problem?

Możliwość nieodpłatnej kontynuacji współpracy z praktykantką w przedszkolu

Pytanie: Studentka po zakończeniu praktyk w naszym przedszkolu zwróciła się z prośbą o umożliwienie kontynuacji współpracy, ponieważ zżyła się z dziećmi i chciałaby dalej zdobyć doświadczenie. W jaki sposób sformalizować taką współpracę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel