Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Informacji o przekształceniu nie otrzymują nauczyciele zatrudnieni na czas określony do końca roku szkolnego

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Czy nauczycielom zatrudnionym w gimnazjum na umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. należy wręczyć informację o tym, że staną się pracownikami szkoły podstawowej?

Sprawdź, czy musisz wystawić zaświadczenie o realizacji zlecenia

Pytanie: W szkole zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy zlecenia. Jest to nasz pracownik, który jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę. Czy pracownikowi pracującemu na umowę zlecenie po jej zakończeniu wystawiam zaświadczenie za okres pracy?

Obowiązki informacyjne wobec pracowników zespołu szkół

Pytanie: Jestem dyrektorem zespołu szkół ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Od 1 września 2017 r. dojdzie jeszcze szkoła branżowa I stopnia (z mocy ustawy) oraz (uchwałą organu prowadzącego) klasy gimnazjum włączonego do liceum ogólnokształcącego. Czy nauczyciele zespołu powinni otrzymać jakiekolwiek informacje o przekształceniach pracodawcy?

Czy można strajkować poza szkołą

Pytanie: W dniu strajku nauczyciel powinien prowadzić zajęcia dydaktyczne od 8.50 do 11.25. Nauczyciel nie jestem członkiem żadnej organizacji związkowej. Przyłącza się jednak do akcji strajkowej. Czy musi przebywać na terenie szkoły w dniu strajku?

Dyrektor nie musi współdziałać z każdą organizacją związkową

Pytanie: Międzyzakładowa organizacja związkowa nie przekazała za IV kwartał 2016 r. i I kwartał 2017r. informacji o liczbie zrzeszonych członków, Czy w takiej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek odpowiedzieć zapytanie organizacji w sprawie liczby członków kadry kierowniczej w szkole?

Nauczyciel zdradza objawy choroby psychicznej – sprawdź, jak zareagować

Pytanie: Nauczyciel leczył się psychiatrycznie, ale wrócił do pracy. Obecnie zachodzi podejrzenie, iż ma nawrót choroby. Jak  dyrektor szkoły może postąpić w takiej sytuacji?

Czy związkom zawodowym będzie można udostępnić arkusz organizacyjny z danymi osobowymi nauczycieli

Pytanie: Zgodnie z nowymi przepisami związki zawodowe będą opiniować projekt arkusza organizacji pracy szkoły. W arkuszu znajdują się dane osobowe nauczycieli. Czy związki zawodowe mogą mieć do nich dostęp?

Jak rozwiązać problem kolizji obowiązków służbowych po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony jest w pełnym wymiarze. Ponadto zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin w gimnazjum jako kierownik obiektów sportowych (stanowisko niepedagogiczne). Czy po włączeniu wspomnianego gimnazjum do szkoły podstawowej można utrzymać zatrudnienie nauczyciela w dotychczasowym kształcie?

Przekształcenie gimnazjum a kroki dyrektora wobec zawieszonego nauczyciela

Pytanie: Gimnazjum przekształca się w szkołę podstawową. Jakie kroki ma podjąć dyrektor w stosunku do nauczyciela zawieszonego w pełnieniu obowiązków służbowych?

Z którymi związkami zawodowymi należy skonsultować projekt arkusza organizacyjnego

Pytanie: Czy w celu uzyskania opinii na temat projektu arkusza organizacyjnego należy wszystkich trzech reprezentatywnych związków zawodowych, czy tylko do związku zawodowego działającego na terenie szkoły?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel