Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Kadry w oświacie - inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące innych spraw kadrowych w szkole, tj. podróży służbowych w oświacie czy mobbingu w szkole.

Pracownik niepedagogiczny jako opiekun wycieczki – sprawdź, jakie wymogi musi spełnić

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny zatrudniony w szkole na stanowisku administracyjnym, nie posiadający przygotowania pedagogicznego, może pełnić funkcję opiekuna na wycieczce szkolnej dla młodzieży, jeśli ma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników wycieczek szkolnych?

Szczególne aspekty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla nauczyciela-związkowca

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał informację, że na posiedzeniu zarządu organizacji związkowej podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia jednego z nauczycieli od świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz wniosek o częściowe zwolnienie tego nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Czy dyrektor może odmówić zwolnienia? Czy może w związku z tym wręczyć nauczycielowi propozycję ograniczenia zatrudnienia?

Kto ubiega się o oddelegowanie do pracy związkowej

Pytanie: Nauczyciel z mojej placówki został w przeszłości oddelegowany do pracy w związku zawodowym Obecnie zwrócił się o przedłużenie oddelegowania? Czy w zaistniałej sytuacji w chwili obecnej mogę przedłużyć mu oddelegowanie?

Informacja o przekształceniu szkoły także dla dyrektora

Pytanie: Kto przekazuje informację o zmianie pracodawcy wynikającą z przekształcenia szkoły podstawowej dyrektorowi szkoły?

Informacji o przekształceniu nie otrzymują nauczyciele zatrudnieni na czas określony do końca roku szkolnego

Pytanie: Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej. Czy nauczycielom zatrudnionym w gimnazjum na umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. należy wręczyć informację o tym, że staną się pracownikami szkoły podstawowej?

Sprawdź, czy musisz wystawić zaświadczenie o realizacji zlecenia

Pytanie: W szkole zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy zlecenia. Jest to nasz pracownik, który jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę. Czy pracownikowi pracującemu na umowę zlecenie po jej zakończeniu wystawiam zaświadczenie za okres pracy?

Obowiązki informacyjne wobec pracowników zespołu szkół

Pytanie: Jestem dyrektorem zespołu szkół ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Od 1 września 2017 r. dojdzie jeszcze szkoła branżowa I stopnia (z mocy ustawy) oraz (uchwałą organu prowadzącego) klasy gimnazjum włączonego do liceum ogólnokształcącego. Czy nauczyciele zespołu powinni otrzymać jakiekolwiek informacje o przekształceniach pracodawcy?

Czy można strajkować poza szkołą

Pytanie: W dniu strajku nauczyciel powinien prowadzić zajęcia dydaktyczne od 8.50 do 11.25. Nauczyciel nie jestem członkiem żadnej organizacji związkowej. Przyłącza się jednak do akcji strajkowej. Czy musi przebywać na terenie szkoły w dniu strajku?

Dyrektor nie musi współdziałać z każdą organizacją związkową

Pytanie: Międzyzakładowa organizacja związkowa nie przekazała za IV kwartał 2016 r. i I kwartał 2017r. informacji o liczbie zrzeszonych członków, Czy w takiej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek odpowiedzieć zapytanie organizacji w sprawie liczby członków kadry kierowniczej w szkole?

Nauczyciel zdradza objawy choroby psychicznej – sprawdź, jak zareagować

Pytanie: Nauczyciel leczył się psychiatrycznie, ale wrócił do pracy. Obecnie zachodzi podejrzenie, iż ma nawrót choroby. Jak  dyrektor szkoły może postąpić w takiej sytuacji?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel