Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Archiwalny Liczba przedstawicieli w komisji konkursowej na dyrektora zespołu szkół

Pytanie: Ilu przedstawicieli rady rodziców powinno być w komisji konkursowej na dyrektora zespołu szkół - 1 osoba czy po 1 osobie z każdej placówki?

Archiwalny Sposób wyłonienia przedstawiciela rady rodziców do komisji konkursowej

Pytanie: W jaki sposób dokonuje się wyłonienia z rady rodziców przedstawiciela na konkurs dyrektora szkoły?

Archiwalny Powołanie składu komisji w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wójt gminy i przewodniczący rady gminy mogą być przewodniczącymi lub członkami komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

Archiwalny Dokumenty konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły - czy akt nadania stopnia potwierdza przygotowanie pedagogiczne

Pytanie: Nauczycielka od 10 lat pełni funkcję dyrektora. W tym roku po raz trzeci przystąpiła do konkursu na stanowisko dyrektora tej samej placówki. Nie została jednak dopuszczona do drugiego etapu konkursu, ponieważ przedstawicielka organu sprawującego nadzór pedagogiczny stwierdziła, że dokumentacja nie zawiera zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach pedagogicznych. Podkreślam, że dokumentacja zawierała oryginały aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Konkurs został przeprowadzony, wygrała go kontrkandydatka obecnej dyrektor szkoły. Czy niedopuszczenie dotychczasowego dyrektora do drugiego etapu konkursu było uzasadnione?

Archiwalny Przebieg konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (wg dotychczasowych zasad)

Pytanie: W trakcie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły komisja konkursowa przerwała kandydatowi referowanie nt. koncepcji rozwoju szkoły i przeszła do zadawania pytań. Pytania nie dotyczyły tej koncepcji, lecz np. tego, czy kandydat był nagradzany, a jeżeli tak, to za co. Czy członkowie komisji powinni zapoznać się w całości z przedstawioną przez kandydata koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły i w jakim terminie? Czy komisja może przerwać przedstawianie koncepcji rozwoju szkoły i przejść do zadawania pytań? Czy pytania powinny dotyczyć tej koncepcji?

Archiwalny Przyczyny unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: Kiedy organ prowadzący może unieważnić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły? Czy przyczyną może być błędne przeświadczenie burmistrza, iż z ramienia rady rodziców powinien być oddelegowany rodzic, a nie członek rady rodziców?

Archiwalny Osoba reprezentująca organ prowadzący przy organizacji konkursu na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy przedstawicielem organu prowadzącego w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły może być członek rady dzielnicy?

Archiwalny Ostrzejsze wymagania dla kandydatów na dyrektora szkoły, niż to wynika z przepisów

Pytanie: Czy organ prowadzący może podać w wymaganiach do konkursu na dyrektora szkoły posiadanie przez kandydata wyróżniającej (a nie co najmniej dobrej) oceny pracy?

Archiwalny Wymagania do objęcia stanowiska dyrektora zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum

Pytanie: Czy nauczyciel nieposiadający uprawnień do nauczania w gimnazjum może zostać dyrektorem zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum? 

Archiwalny Postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: 1.09.2008 r. organ prowadzący powierzył mi obowiązki dyrektora szkoły. Aktualnie będzie ogłoszony konkurs na dyrektora tej szkoły.  Chcę wziąć udział w postępowaniu konkursowym. Czy w związku z tym muszę mieć opinie o mojej pracy przez ten czas, kiedy pełniłam obowiązki? Czy wójt może mi powierzyć dalej obowiązki bez ogłaszania konkursu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel