Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Archiwalny Udział w konkursie na dyrektora szkoły nauczyciela z warunkowo umorzonym wyrokiem

Pytanie: Sąd I instancji uznał nauczyciela winnym w sprawie karnej, po odwołaniu sąd II instancji warunkowo umorzył wyrok na okres 2 lat tytułem próby. Czy nauczyciel może startować w konkursie na dyrektora szkoły?

Archiwalny Powołanie przedstawiciela związku zawodowego do komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: Związek zawodowy, który nie funkcjonuje w danej szkole, domaga się uczestnictwa w pracach komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia dyrektora szkoły. Czy jest jakiś przepis prawny, który reguluje uczestnictwo przedstawiciela powyższego związku w komisji?

Archiwalny Możliwość wystawienia oceny pracy kandydata na dyrektora po jej zakwestionowaniu

Pytanie: Ocena pracy wystawiona w październiku 2010 r. została zakwestionowana przez komisję konkursową na stanowisko dyrektora szkoły w lipcu 2011 r. Czy można zwrócić się o nową ocenę pracy przed upływem roku od wystawienia poprzedniej?

Archiwalny Liczba przedstawicieli w komisji konkursowej na dyrektora zespołu szkół

Pytanie: Ilu przedstawicieli rady rodziców powinno być w komisji konkursowej na dyrektora zespołu szkół - 1 osoba czy po 1 osobie z każdej placówki?

Archiwalny Sposób wyłonienia przedstawiciela rady rodziców do komisji konkursowej

Pytanie: W jaki sposób dokonuje się wyłonienia z rady rodziców przedstawiciela na konkurs dyrektora szkoły?

Archiwalny Powołanie składu komisji w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy wójt gminy i przewodniczący rady gminy mogą być przewodniczącymi lub członkami komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

Archiwalny Dokumenty konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły - czy akt nadania stopnia potwierdza przygotowanie pedagogiczne

Pytanie: Nauczycielka od 10 lat pełni funkcję dyrektora. W tym roku po raz trzeci przystąpiła do konkursu na stanowisko dyrektora tej samej placówki. Nie została jednak dopuszczona do drugiego etapu konkursu, ponieważ przedstawicielka organu sprawującego nadzór pedagogiczny stwierdziła, że dokumentacja nie zawiera zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach pedagogicznych. Podkreślam, że dokumentacja zawierała oryginały aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Konkurs został przeprowadzony, wygrała go kontrkandydatka obecnej dyrektor szkoły. Czy niedopuszczenie dotychczasowego dyrektora do drugiego etapu konkursu było uzasadnione?

Archiwalny Przebieg konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (wg dotychczasowych zasad)

Pytanie: W trakcie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły komisja konkursowa przerwała kandydatowi referowanie nt. koncepcji rozwoju szkoły i przeszła do zadawania pytań. Pytania nie dotyczyły tej koncepcji, lecz np. tego, czy kandydat był nagradzany, a jeżeli tak, to za co. Czy członkowie komisji powinni zapoznać się w całości z przedstawioną przez kandydata koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły i w jakim terminie? Czy komisja może przerwać przedstawianie koncepcji rozwoju szkoły i przejść do zadawania pytań? Czy pytania powinny dotyczyć tej koncepcji?

Archiwalny Przyczyny unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: Kiedy organ prowadzący może unieważnić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły? Czy przyczyną może być błędne przeświadczenie burmistrza, iż z ramienia rady rodziców powinien być oddelegowany rodzic, a nie członek rady rodziców?

Archiwalny Osoba reprezentująca organ prowadzący przy organizacji konkursu na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy przedstawicielem organu prowadzącego w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły może być członek rady dzielnicy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel