Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Przedszkole © FotoChannels / Glow Image

Zajęcia rozwijające dzieci w przedszkolu publicznym

Nauczycieli przedszkoli także obowiązuje realizacja tzw. zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych, a zatem możliwe jest organizowanie dodatkowych zajęć uwzględniających zainteresowania i potrzeby dzieci w ramach otrzymywanego wynagrodzenia i 40-godzinnego czasu pracy.

Zakres ewidencji czasu pracy dyrektora szkoły przez organ prowadzący

Zakres rozliczania czasu pracy dyrektora szkoły przez organ prowadzący

Zagadnienie kontroli czasu pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych przez organ prowadzący budzi wiele kontrowersji, których źródłem są nieporozumienia związane niestety z wadliwą interpretacją przepisów prawa, u podstaw której leży w zasadzie niezrozumienie roli organu prowadzącego w stosunku pracy dyrektora, który to stosunek nawiązany jest w szkole.  Sprawdźmy, gdzie kończą się przepisy a zaczyna wolność dyrektora szkoły czyli na ile organ prowadzący może dysponować czasem pracy dyrektora i rozliczać go z godzin spędzonych w szkole.

Norma czasu pracy nauczyciela realizującego godziny ponadwymiarowe

Pytanie: Jeżeli czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin, to ile wynosi w przypadku nauczyciela zatrudnionego na 1,5 etatu (25 godzin, w tym 7 ponadwymiarowych) 47 godzin czy 60 godzin?

Kiedy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy w przypadku szkolenia

Pytanie: Nauczyciele poradni byli 2 dni na szkoleniu (w piątek 8 godzin i w sobotę 8 godzin). Czy w związku z tym należą im się 2 dni wolne od pracy?

Koła zainteresowań - czy nauczyciel prowadzi je w ramach etatu

Pytanie: Czy koło teatralne, muzyczne, przyrodnicze, klub ortografii, koło czytelnicze, plastyczne itp. (gdzie uczęszczają uczniowie z różnym potencjałem) są zajęciami uwzględniającymi potrzeby i zainteresowania uczniów, a zatem realizowane są w ramach etatu? 

Objęcie wychowawstwa i czterodniowy tydzień pracy nauczyciela niepełnosprawnego

Pytanie: Czy nauczyciel z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może mieć wychowawstwo i czy należy mu ustalić czterodniowy tydzień pracy?

Czas pracy dyrektora szkoły w praktyce – czyli ile godzin powinien być w placówce

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi przebywać na terenie szkoły przez 8 godzin dziennie? Co dokładnie oznacza nienormowany czas pracy dla dyrektora szkoły?

Narzucenie pedagogowi zrobienia 15-minutowej przerwy po 4 godzinach pracy

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zlecić pedagogowi szkolnemu aby po 4 godzinach pracy zrobił przerwę 15 minutową na odpoczynek. W związku z przerwą czas pracy pedagoga ma wydłużyć się o 15 minut. Czy pedagog musi zastosować się do polecenia dyrektora?

Koła przedmiotowe w ramach czasu pracy i wynagrodzenia nauczyciela

Pytanie: Czy po nowelizacji Karty Nauczyciela i rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel może być zobowiązany do prowadzenia koła przedmiotowego bez dodatkowego wynagrodzenia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel