Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Kiedy nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy w przypadku szkolenia

Pytanie: Nauczyciele poradni byli 2 dni na szkoleniu (w piątek 8 godzin i w sobotę 8 godzin). Czy w związku z tym należą im się 2 dni wolne od pracy?

Koła zainteresowań - czy nauczyciel prowadzi je w ramach etatu

Pytanie: Czy koło teatralne, muzyczne, przyrodnicze, klub ortografii, koło czytelnicze, plastyczne itp. (gdzie uczęszczają uczniowie z różnym potencjałem) są zajęciami uwzględniającymi potrzeby i zainteresowania uczniów, a zatem realizowane są w ramach etatu? 

Objęcie wychowawstwa i czterodniowy tydzień pracy nauczyciela niepełnosprawnego

Pytanie: Czy nauczyciel z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może mieć wychowawstwo i czy należy mu ustalić czterodniowy tydzień pracy?

Czas pracy dyrektora szkoły w praktyce – czyli ile godzin powinien być w placówce

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi przebywać na terenie szkoły przez 8 godzin dziennie? Co dokładnie oznacza nienormowany czas pracy dla dyrektora szkoły?

Narzucenie pedagogowi zrobienia 15-minutowej przerwy po 4 godzinach pracy

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zlecić pedagogowi szkolnemu aby po 4 godzinach pracy zrobił przerwę 15 minutową na odpoczynek. W związku z przerwą czas pracy pedagoga ma wydłużyć się o 15 minut. Czy pedagog musi zastosować się do polecenia dyrektora?

Koła przedmiotowe w ramach czasu pracy i wynagrodzenia nauczyciela

Pytanie: Czy po nowelizacji Karty Nauczyciela i rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel może być zobowiązany do prowadzenia koła przedmiotowego bez dodatkowego wynagrodzenia?

Wyjście do lekarza w godzinach pracy – czy nauczyciel musi odrobić zajęcia

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu niepublicznym na pełen etat poszedł do lekarza w godzinach pracy i w związku z tym przepracował tego dnia tylko 3 godziny. Czy teraz musi odrobić 5 godzin pracy w ciągu 3 miesięcy?

Czas trwania zajęć specjalistycznych a czas pracy nauczyciela

Pytanie: Godzina zajęć logopedycznych trwa 45 min., a jaki jest czas pracy logopedy czy pedagoga w szkole?

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach etatu

Pytanie: Nauczyciel chce bezpłatnie prowadzić dodatkowe zajęcia dla uczniów w związku z realizacją awansu zawodowego. Jakie dodatkowe zajęcia może prowadzić nauczyciel w ramach swojego etatu i wynagrodzenia? Czy może to być koło zainteresowań, prowadzenie gazetki szkolnej itp.?

Czas pracy nauczyciela-bibliotekarza

Pytanie: Jakie przepisy prawne regulują czas pracy biblioteki szkolnej (nauczyciela-bibliotekarza)?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel