Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach etatu

Pytanie: Nauczyciel chce bezpłatnie prowadzić dodatkowe zajęcia dla uczniów w związku z realizacją awansu zawodowego. Jakie dodatkowe zajęcia może prowadzić nauczyciel w ramach swojego etatu i wynagrodzenia? Czy może to być koło zainteresowań, prowadzenie gazetki szkolnej itp.?

Czas pracy nauczyciela-bibliotekarza

Pytanie: Jakie przepisy prawne regulują czas pracy biblioteki szkolnej (nauczyciela-bibliotekarza)?

Etat łączony z godzinami w świetlicy - czas trwania jednej godziny zajęć

Pytanie: Nauczyciele mają etaty łączone ze świetlicą. Ile powinni pracować w ramach godzin świetlicowych - 45 czy 60 minut?

Nieformalna świetlica w bibliotece - co na to przepisy

Pytanie: Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12:30. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?

Odmowa skrócenia tygodnia pracy bez uzasadnienia

Pytanie: Nauczyciel żąda ustalenie 4-dniowego tygodnia pracy z uwagi na kontynuację kariery naukowej (ubieganie się o procedury habilitacyjne). Jak uzasadnić odmowę?

Uczestnictwo w radzie pedagogicznej i zebrania z rodzicami w czasie pracy wicedyrektora

Pytanie: Czy zebrania z rodzicami i posiedzenia rady pedagogicznej wchodzą w zakres 40 - godzinnego tygodniowego wymiaru zatrudnienia wicedyrektora szkoły?

Jak respektować normy czasu pracy nauczyciela w przypadku podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w szkole dostarczył zgodę dyrektora innej szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia na podjęcie pracy. Wątpliwości wzbudza jednak fakt, że także w podstawowym miejscu zatrudnienia nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze zajęć. Jak rozwiązać problem 40-godzinnego czasu pracy oraz minimum 11-godzinnego dobowego odpoczynku nauczyciela?

Uczestnictwo nauczycieli w egzaminach gimnazjalnych po zmianach w przepisach

Pytanie: Jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli biorących udział w egzaminach gimnazjalnych?

Administrowanie stroną internetową nie jest obowiązkiem pedagogicznym

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może powierzyć nauczycielowi prowadzenie strony internetowej szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel