Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Odmowa skrócenia tygodnia pracy bez uzasadnienia

Pytanie: Nauczyciel żąda ustalenie 4-dniowego tygodnia pracy z uwagi na kontynuację kariery naukowej (ubieganie się o procedury habilitacyjne). Jak uzasadnić odmowę?

Uczestnictwo w radzie pedagogicznej i zebrania z rodzicami w czasie pracy wicedyrektora

Pytanie: Czy zebrania z rodzicami i posiedzenia rady pedagogicznej wchodzą w zakres 40 - godzinnego tygodniowego wymiaru zatrudnienia wicedyrektora szkoły?

Jak respektować normy czasu pracy nauczyciela w przypadku podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w szkole dostarczył zgodę dyrektora innej szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia na podjęcie pracy. Wątpliwości wzbudza jednak fakt, że także w podstawowym miejscu zatrudnienia nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze zajęć. Jak rozwiązać problem 40-godzinnego czasu pracy oraz minimum 11-godzinnego dobowego odpoczynku nauczyciela?

Uczestnictwo nauczycieli w egzaminach gimnazjalnych po zmianach w przepisach

Pytanie: Jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli biorących udział w egzaminach gimnazjalnych?

Administrowanie stroną internetową nie jest obowiązkiem pedagogicznym

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może powierzyć nauczycielowi prowadzenie strony internetowej szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?

Zasada minimalnego 11-godzinnego odpoczynku obejmuje również nauczycieli

Pytanie: Nauczyciel bibliotekarz kończy pracę o godzinie 15:00. Czy może on o godzinie 22:00 tego dnia rozpocząć 10 godzinny dyżur nocny w internacie?

Skrócenie tygodnia pracy do 3 dni

Pytanie: Czy wychowawca w internacie zatrudniony w Zakładzie Poprawczym w niepełnym wymiarze czasu pracy na 21 godzin może realizować swoje pensum przez 3 dni w tygodniu?

Przydział zajęć dodatkowych leży w kompetencjach dyrektora a nie nauczycieli

Pytanie: Po likwidacji godzin karcianych, powstał problem realizacji dodatkowych zajęć przez niektórych nauczycieli. Nauczycielka we wrześniu zdecydowała się na prowadzenie zajęć teatralnych dla młodzieży, a w grudniu zmieniła zdanie i poinformowała dyrektora, że nie będzie już prowadzić zajęć (mimo dużego zainteresowania uczniów). Postawa nauczycielki jest konfrontacyjna. Jak w tej sytuacji ma się zachować dyrektor? Zobowiązać tę panią pisemnie do prowadzenia dodatkowych zajęć teatralnych? Jak w przyszłości zapobiegać takim sytuacjom?

Odmowa realizacji nauczania indywidualnego

Pytanie: W jakich sytuacja nauczyciel może odmówić przyjęcia do realizacji godzin z nauczania indywidualnego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel