Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Nieformalna świetlica w bibliotece - co na to przepisy

Pytanie: Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12:30. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?

Odmowa skrócenia tygodnia pracy bez uzasadnienia

Pytanie: Nauczyciel żąda ustalenie 4-dniowego tygodnia pracy z uwagi na kontynuację kariery naukowej (ubieganie się o procedury habilitacyjne). Jak uzasadnić odmowę?

Uczestnictwo w radzie pedagogicznej i zebrania z rodzicami w czasie pracy wicedyrektora

Pytanie: Czy zebrania z rodzicami i posiedzenia rady pedagogicznej wchodzą w zakres 40 - godzinnego tygodniowego wymiaru zatrudnienia wicedyrektora szkoły?

Jak respektować normy czasu pracy nauczyciela w przypadku podwójnego zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w szkole dostarczył zgodę dyrektora innej szkoły będącej podstawowym miejscem zatrudnienia na podjęcie pracy. Wątpliwości wzbudza jednak fakt, że także w podstawowym miejscu zatrudnienia nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze zajęć. Jak rozwiązać problem 40-godzinnego czasu pracy oraz minimum 11-godzinnego dobowego odpoczynku nauczyciela?

Uczestnictwo nauczycieli w egzaminach gimnazjalnych po zmianach w przepisach

Pytanie: Jak należy rozliczać czas pracy nauczycieli biorących udział w egzaminach gimnazjalnych?

Administrowanie stroną internetową nie jest obowiązkiem pedagogicznym

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może powierzyć nauczycielowi prowadzenie strony internetowej szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?

Zasada minimalnego 11-godzinnego odpoczynku obejmuje również nauczycieli

Pytanie: Nauczyciel bibliotekarz kończy pracę o godzinie 15:00. Czy może on o godzinie 22:00 tego dnia rozpocząć 10 godzinny dyżur nocny w internacie?

Skrócenie tygodnia pracy do 3 dni

Pytanie: Czy wychowawca w internacie zatrudniony w Zakładzie Poprawczym w niepełnym wymiarze czasu pracy na 21 godzin może realizować swoje pensum przez 3 dni w tygodniu?

Przydział zajęć dodatkowych leży w kompetencjach dyrektora a nie nauczycieli

Pytanie: Po likwidacji godzin karcianych, powstał problem realizacji dodatkowych zajęć przez niektórych nauczycieli. Nauczycielka we wrześniu zdecydowała się na prowadzenie zajęć teatralnych dla młodzieży, a w grudniu zmieniła zdanie i poinformowała dyrektora, że nie będzie już prowadzić zajęć (mimo dużego zainteresowania uczniów). Postawa nauczycielki jest konfrontacyjna. Jak w tej sytuacji ma się zachować dyrektor? Zobowiązać tę panią pisemnie do prowadzenia dodatkowych zajęć teatralnych? Jak w przyszłości zapobiegać takim sytuacjom?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel