Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadectwo pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Wymiar czasu pracy – prawidłowy zapis w świadectwie pracy

Pytanie: W świadectwie pracy nauczyciela wpisano wymiar etatu jako 61/100. Czy to jest błędny zapis? Czy nie powinno być 0,61? Czasami w przypadku świadectw pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych jest zapis np. 15/18 – czy tak też może być?

Świadectwo pracy nauczyciela biblioteki, który sporadycznie uczył innych przedmiotów

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona przez 10 lat na stanowisku bibliotekarza okresowo realizowała dodatkowo zajęcia z języka polskiego (3 miesiące nauczania indywidualnego) oraz etyki (rok). W świadectwie pracy wpisaliśmy jako zajmowane stanowisko nauczyciel bibliotekarz. Nauczycielka zwróciła się z prośbą o sprostowanie świadectwa pracy poprzez dodanie informacji o zajmowaniu stanowiska nauczyciela języka polskiego oraz etyki. Czy słusznie?

Sprawdź, czy w świadectwie pracy należy podać informacje o strajku

Pytanie: Czy w świadectwie pracy nauczyciela powinna się znaleźć informacja o udziale nauczyciela w strajku?

Zmiana nazwy szkoły a treść świadectwa pracy

Pytanie: W czasie zatrudnienia nauczyciela szkoła zmieniła nazwę. Czy w związku z tym w świadectwie pracy należy wymienić obydwie nazwy?

Informacja o należnym i wykorzystanym urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony po zakończeniu ferii zimowych tj. od 30 stycznia 2017 r. na umowę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. W dniu 31 sierpnia kończy się umowa i dyrektor będzie wystawiał świadectwo pracy. Jak uzupełnić punkt dotyczący wykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego?

Jak rozpisać okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Pytanie: Czy na świadectwie pracy w pkt dotyczącym wykazu okresów nieskładkowych należy wykazywać wszystkie dni L-4, czy wystarczy tylko ich ilość w danym roku kalendarzowym?

Urlop wypoczynkowy nauczyciela w świadectwie pracy

Pytanie: Ile dni urlopu wypoczynkowego należy wpisać dni w świadectwie pracy nauczycielowi, który był zatrudniony w szkole feryjnej okresie od 01.09.2016 r. do 23.06.2017 r. Nauczyciel ten wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych 2017 r. 14 dni oraz otrzyma ekwiwalent za 42 dni.

Zobacz, jak rozliczyć urlop w świadectwie pracy – w dniach czy również w godzinach

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej, w świadectwie pracy w części dotyczącej wykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy wpisać wykorzystany urlop w dniach, czy również należy to przeliczyć na godziny?

Zamiar ponownego zatrudnienia nauczyciela a obowiązek wydania świadectwa pracy

Pytanie: Od 1 września 2016 r. do 14 lutego 2017 r. zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo za innego nauczyciela. Od 15 lutego 2017 r. chcemy ponownie zatrudnić tą samą nauczycielkę na zastępstwo, tym razem za innego nauczyciela. Czy nauczycielka ta powinna otrzymać świadectwo pracy w dniu zakończenia pracy tj. 14 lutego 2017 r.?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel