Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Świadectwo pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Zmiana nazwy szkoły a treść świadectwa pracy

Pytanie: W czasie zatrudnienia nauczyciela szkoła zmieniła nazwę. Czy w związku z tym w świadectwie pracy należy wymienić obydwie nazwy?

Informacja o należnym i wykorzystanym urlopie wypoczynkowym w świadectwie pracy

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony po zakończeniu ferii zimowych tj. od 30 stycznia 2017 r. na umowę na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. W dniu 31 sierpnia kończy się umowa i dyrektor będzie wystawiał świadectwo pracy. Jak uzupełnić punkt dotyczący wykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego?

Jak rozpisać okresy nieskładkowe w świadectwie pracy

Pytanie: Czy na świadectwie pracy w pkt dotyczącym wykazu okresów nieskładkowych należy wykazywać wszystkie dni L-4, czy wystarczy tylko ich ilość w danym roku kalendarzowym?

Urlop wypoczynkowy nauczyciela w świadectwie pracy

Pytanie: Ile dni urlopu wypoczynkowego należy wpisać dni w świadectwie pracy nauczycielowi, który był zatrudniony w szkole feryjnej okresie od 01.09.2016 r. do 23.06.2017 r. Nauczyciel ten wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych 2017 r. 14 dni oraz otrzyma ekwiwalent za 42 dni.

Zobacz, jak rozliczyć urlop w świadectwie pracy – w dniach czy również w godzinach

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej, w świadectwie pracy w części dotyczącej wykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy wpisać wykorzystany urlop w dniach, czy również należy to przeliczyć na godziny?

Zamiar ponownego zatrudnienia nauczyciela a obowiązek wydania świadectwa pracy

Pytanie: Od 1 września 2016 r. do 14 lutego 2017 r. zatrudniliśmy nauczycielkę na zastępstwo za innego nauczyciela. Od 15 lutego 2017 r. chcemy ponownie zatrudnić tą samą nauczycielkę na zastępstwo, tym razem za innego nauczyciela. Czy nauczycielka ta powinna otrzymać świadectwo pracy w dniu zakończenia pracy tj. 14 lutego 2017 r.?

Odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy a obowiązek wydania świadectwa pracy i wypłaty odprawy

Pytanie: Czy należy wydać świadectwo pracy i wypłacić sześciomiesięczną odprawę nauczycielowi, z którym rozwiązano umowę o pracę ze względu na likwidację oddziałów w szkole, z dniem 31.08.2016 r.? Nauczyciel odwołał się do sądu pracy, gdzie obecnie trwa rozprawa o przywrócenie do pracy.

Skierowanie nauczyciela kontraktowego do nauczania religii w innej placówce - rozwiązanie umowy i treść świadectwa pracy

Pytanie: Jaką podstawę prawną powinnam wpisać w świadectwie pracy katechetce ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, która  otrzymała przeniesienie do innej placówki od kurii? Czy ta osoba powinna napisać do dyrektora podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ?

Wydanie świadectwa pracy w czasie trwania zatrudnienia

Pytanie: Od 10 lat zatrudniamy w pełnym wymiarze pracownika niepedagogicznego. Od 1 września będzie on pracował na pół etatu na dotychczasowym stanowisku i jednocześnie chce podjąć pracę na stanowisku nauczyciela. Czy należy wydać świadectwo pracy za okres od 23.06.2005 r. do 31.08.2015 r.? Jeśli nie, to jak ma on udokumentować dotychczasowy staż pracy u innego pracodawcy?

Wydanie duplikatu świadectwa pracy na podstawie jego niepoświadczonej kserokopii

Pytanie: Zgłosił się do nas były pracownik z kserem świadectwa pracy, z którego wynika, że był zatrudniony w naszej placówce w latach dziewięćdziesiątych. Świadectwo pracy jest mu niezbędne w ZUS, ponieważ ubiega się o emeryturę. W naszym archiwum nie mamy żadnej dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu tej osoby. Czy można odmówić wydania duplikatu świadectwa pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel