Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu związanego z dokształcaniem się nauczycieli oraz urlopu bezpłatnego dla nauczycieli.

Urlop bezpłatny w celu sprawowania funkcji dyrektora w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej został od powołany na 5 lat na dyrektora szkoły w innej placówce na terenie tej samej gminy. Czy można w placówce, w której obecnie pracuje, udzielić mu urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji dyrektora czy należy rozwiązać z nim umowę o pracę?

Obowiązkowy urlop bezpłatny dla nauczyciela - wójta

Pytanie: Obecny wójt naszej gminy jest nauczycielem, który w 2002 r. wygrał wybory i pełni tę funkcję do dzisiaj. Czy osoby, które od tego czasu były i obecna która jest zatrudniona na miejsce wójta powinny mieć przez cały czas umowę na zastępstwo? Czy po 14 latach niepraktykowania zawodu nauczyciela, będziemy musieli znaleźć po zakończeniu kadencji godziny dla byłego już wójta?

Przerwanie urlopu bezpłatnego w związku z adopcją dziecka

Pytanie: Nauczyciel korzystający z urlopu bezpłatnego stara się o adopcję dziecka. Czy w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie może on przerwać urlop bezpłatny?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych również na urlopach rodzicielskich

Nauczyciele na urlopach związanych z rodzicielstwem mogą ubiegać się o dofinansowanie do studiów podyplomowych, czy kursów podnoszących ich kwalifikacje. Przyznając dofinansowanie dyrektor powinien tak samo traktować wnioski złożone przez nauczycieli faktycznie świadczących pracę, jak i tych którzy są na urlopach.

Urlop dla nauczyciela, który został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza. Czy można udzielić mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 17 Karty Nauczyciela?

Wybór nauczyciela na stanowisko kierownika wydziału edukacji - czy udzielić urlopu bezpłatnego?

Pytanie: W wyborach samorządowych pracownik został wybrany na stanowisko kierownika wydziału edukacji w Urzędzie Gminy. Czy dyrektor szkoły powinien udzielić mu urlopu bezpłatnego? Czy należy rozwiązać z nim umowę o pracę?

Urlop bezpłatny na część dnia pracy

Pytanie: Nauczyciel zwrócił się o udzielenie urlopu bezpłatnego na jedną godzinę z pensum. Jak udzielić urlopu bezpłatnego w takiej sytuacji?

Urlop bezpłatny nauczyciela - jak długo można z niego korzystać?

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na część etatu już dwukrotnie korzystał z urlopu bezpłatnego. Czy dyrektor może (musi?) udzielić mu kolejnego urlopu bezpłatnego?

Zwolnienie od pracy w czasie szkolenia

Pytanie: Czy nauczycielowi biorącemu udział w szkoleniu organizowanym przez OKE w czasie pracy przysługuje dzień wolny i na jakich zasadach?

Wcześniejszy powrót nauczyciela z urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy nauczyciel, któremu udzielono urlopu bezpłatnego na 2 lata może z niego wcześniej wrócić w dowolnym czasie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel