Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wychowawczy w oświacie

Znajdziesz tu porady Ekspertów dotyczące uprawnień pracowników-rodziców. Urlop wychowawczy w szkole, dni na opiekę nad dzieckiem, urlop ojcowski i inne uprawnienia zarówno nauczycieli, jak pracowników niepedagogicznych szkoły bez tajemnic.

Archiwalny Odwołanie z urlopu wychowawczego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona przez mianowanie przebywa na urlopie wychowawczym od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 r. W tym czasie podjęła pracę na części etatu w innej szkole - 8 godzin pensum. Niedawno dowiedziałam się że Pani ta pracuje jeszcze w innej placówce w wymiarze 22 godzin. Z wyliczeń wynika że codziennie pracuje od godz. 8 - 14, a nawet z przerwą do 17 i 18. Jak się to ma do ciągłości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem? Czy w takim wypadku mogę odwołać nauczycielkę z urlopu wychowawczego?

Archiwalny Przerwanie urlopu wychowawczego i powrót nauczyciela do pracy a arkusz organizacji

Pytanie: Nauczyciel jest na urlopie wychowawczym od września 2011r. do końca sierpnia 2013 r. Czy może przerwać urlop wychowawczy i 1 września 2012 r. wrócić do pracy? W arkuszu organizacyjnym przygotowanym w kwietniu nie ma przydzielonych zajęć. Kiedy nauczyciel musiałby wystąpić z wnioskiem o przerwanie urlopu wychowawczego ?

Archiwalny Termin zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela, który ma zaległy urlop wypoczynkowy

Pytanie: Nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim od 22 sierpnia do 25 grudnia 2008 r. W dniach 2 stycznia - 1 marca  2009 r. przebywała na urlopie uzupełniającym za 2008 r. oraz na urlopie wypoczynkowym w czasie ferii zimowych. Od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Nauczycielka chce przedłużyć urlop wychowawczy o kolejny rok. Kiedy powinien się on zakończyć - 24 czerwca 2011 r. czy 31 sierpnia 2011 r.?

Archiwalny Powrót pracownika po urlopie macierzyńskim i wychowawczym na to samo lub równorzędne stanowisko

Pytanie: Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego pracownik musi wrócić na to samo stanowisko i w takim samym wymiarze czasu pracy jak przed urlopem?

Archiwalny Możliwość przerwania urlopu wychowawczego i przejście na L4 w związku z zagrożoną ciążą

Pytanie: Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Złożyła wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego, do którego załączyła zwolnienie lekarskie w związku z zagrożoną ciążą. Czy pracownica może w tej sytuacji przerwać urlop wychowawczy i  korzystać ze zwolnienia lekarskiego?

Archiwalny Możliwość przerwania urlopu wychowawczego w celu odebrania zaległego urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pracownica obsługi od 23 lutego 2009 r. do 23 lutego 2010 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Za 2009 r. pracownicy przysługuje urlop wypoczynkowy w wysokości 4 dni. Czy można udzielić 4 dni urlopu wypoczynkowego (od 24 lutego do 1 marca 2010 r.) po zakończonym urlopie wychowawczym, a potem udzielić znowu na wniosek pracownicy od 2 marca 2010 do 1 marca 2011 r. urlopu wychowawczego?

Archiwalny Praca w trakcie urlopu wychowawczego - u swojego pracodawcy czy w innym miejscu pracy?

Pytanie: Nauczycielka przedszkola przebywając na urlopie wychowawczym, planuje pracować od marca 2010 r. na pół etatu. Czy korzystnie dla niej jest podjąć w tym wymiarze pracę, będąc równocześnie na urlopie wychowawczym, czy nie?

Archiwalny Urlop wychowawczy po rozwiązaniu stosunku pracy - czy przysługuje

Pytanie: Pracownica była zatrudniona na czas określony. Urodziła dziecko, po urlopie macierzyńskim przebywała na urlopie wychowawczym do czasu rozwiązania umowy o pracę. Jej urlop wychowawczy trwał 1 rok. Obecnie chce ona dalej sama wychowywać dziecko. Czy istnieją jakieś przepisy, które umożliwiają matce kontynuację urlopu wychowawczego, chociaż nie jest ona nigdzie zatrudniona?

Archiwalny Urlop uzupełniający za okres urlopu wychowawczego – czy przysługuje?

Pytanie: Nauczycielka po urlopie macierzyńskim wykorzystała urlop uzupełniający za 2008 r. i od 8 grudnia 2008 r. rozpoczęła urlop wychowawczy. Ponieważ wykorzystała w 2008 r. urlop uzupełniający za 2008 r. – urlop wychowawczy został jej udzielony do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego w 2009 r. Nauczycielka rozpocznie więc pracę 1 września 2009 r. Czy oznacza to, że 4 miesiące 2009 r. (IX, X, XI, XII) przepracuje ona bez urlopu, czy też należy jej obliczyć urlop proporcjonalny i udzielić go jako urlopu uzupełniającego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel