Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Zatrudnienie osoby dowożącej posiłki do szkoły

Pytanie: Ze stołówki szkolnej dowożone są posiłki do przedszkola i szkoły. Wszystkie placówki położone są na terenie tej samej gminy. Czy osoba dowożąca i może być zatrudniona w szkole, w której gotowane są posiłki np. na stanowisku pomocy kuchennej i jednocześnie dowozić obiady do tej szkoły?

Zatrudnienie fizjoterapeuty w szkole mistrzostwa sportowego

Pytanie: Czy trzeba zgłaszać do okręgowego inspektora pracy zawarcie umowy na okres od 01 września do 30 czerwca z fizjoterapeutą zatrudnianym na 1/5 etatu (jest to jego dodatkowe miejsce pracy). Czy w zgłoszeniu  można jako powód zatrudnienia wskazać rehabilitację uczniów klas mistrzostwa sportowego w trakcie roku szkolnego? Umowa ta będzie co roku ponawiana, okres jej obowiązywania wyłącza zawsze wakacje.

Porozumienie przedłużające umowę o pracę na czas określony jest traktowane jak kolejna taka umowa

Pytanie: Pracownik obsługi zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę do dnia 31.12.2016 r. Pracodawca podjął decyzje, aby pracownikowi przedłużyć umowę do dnia 31.12.2017 r. Proszę o informację, w jakiej formie na dzień dzisiejszy to zrobić ? Czy podpisać porozumienie zmieniające? Czy przedłużenie terminu umowy o pracę w formie porozumienia zmieniającego liczy się jako kolejną umowa o pracę?

Nie można zastępować umowy o pracę umową zlecenia

Pytanie: Z pracownikiem zawarta została umowa o pracę na okres dwóch miesięcy. Czy po tym okresie można podpisać umowę zlecenie na wykonywanie tych samych czynności?

Prace interwencyjne i roboty publiczne nie podlegają limitom zatrudnienia terminowego

Pytanie: Czy zawarcie umowy o pracę na czas określony z bezrobotnym w ramach programu 50+, lub prac interwencyjnych podlega limitom i co należy wpisać w celu zawarcia umowy?

Zatrudnienie pracownika na rencie

Pytanie: O przyjęcie do pracy na stanowisku administracyjnym w sekretariacie stara się osoba pobierająca rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy taka osoba może podjąć zatrudnienie w szkole i czy należy stworzyć jej specjalne warunki do pracy? Ponadto czy podjęcie pracy może grozić jej utratą świadczenia z ZUS, jeśli pracodawcą nie jest zakład pracy chronionej lub nie stworzono jej specjalnych warunków do pracy na danym stanowisku?

Procedura zatrudnienia i kwalifikacje specjalisty ds. BHP

Pytanie: Jakie kwalifikacje musi mieć osoba, która będzie zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. BHP? Jak przeprowadzić postępowanie zatrudnienia tej osoby. Czy możemy dać tylko ogłoszenie w Urzędzie Pracy o tym, że poszukujemy osoby na takie stanowisko?

Konieczność złożenia zaświadczenia z KRK - kogo dotyczy

Pytanie: Czy wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły prowadzonej przez samorząd mają obowiązek przedstawienia informacji o niekaralności przed podjęciem zatrudnienia?

Zatrudnienie w szkole obcokrajowca, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy

Pytanie: Jakie dokumenty powinna dostarczyć osoba pochodząca z Ukrainy, która zawarła związek małżeński z obywatelem polski i posiada pozwolenie na pobyt czasowy, a ubiegająca się o stanowisko pomocy kuchennej?

Zatrudnienie pracownika na 1,5 etatu

Pytanie: Czy istnieje możliwość, bez łamania przepisów, zatrudnienia pracownika administracyjnego na 1,5 etatu (1 etat - obowiązki sekretariatu, 0,5 etatu - obowiązki kierownika)?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel