Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Kwalifikacje pomocy nauczyciela w przedszkolu (oddziale przedszkolnym)

Pytanie: Jakie wykształcenie powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej?  

619916619c24a059fc646befc687505e7064d558-xlarge

Zawiadomienie PIP o umowie o pracę na czas określony

Zawiadomienie okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony wymagane jest tylko w jednym przypadku. Sprawdź w jakim i pobierz wzór zawiadomienia.

Konkurs na stanowisko urzędnicze w szkole (przedszkolu)

Konkurs na stanowisko urzędnicze w szkole (przedszkolu) – jak zorganizować i przeprowadzić

Zatrudnienie pracowników szkoły samorządowej na stanowisku urzędniczym zazwyczaj wymaga przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru. Sprawdź, jak prawidłowo zorganizować konkurs na stanowisko urzędnicze w placówce oświatowe oraz kiedy przeprowadzenie konkursu nie jest wymagane.

f142d6e29c88e6ed80200f306909d023ef413a61-xlarge(2)

Zatrudnienie obcokrajowca na stanowisku pracownika samorządowego

Zasadą jest, że stanowisko pracownika samorządowego może zajmować osoba, która jest obywatelem polskim. Pod trzema warunkami na stanowisku tym można jednak zatrudnić obcokrajowca. Sprawdź szczegóły.

Kto zatrudnia „pana stop”

Pytanie: Kto zgodnie z prawem zatrudnia kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejścia dla pieszych – dyrektor czy organ prowadzący? 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy a faktyczny moment zatrudnienia na stanowisku urzędniczym

Pytanie: W ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podano przewidywany termin rozpoczęcia pracy. Z przyczyn formalnych termin ten musi ulec zmianie na późniejszy. Czy w takiej sytuacji należy podjąć jakieś działania formalne?

Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym pracownika, który nie odbywał służby przygotowawczej

Pytanie: Chcemy zatrudnić pracownika, który wcześniej był już zatrudniony w jednostce samorządowej na stanowisku urzędniczym na czas nieokreślony. W tym okresie zatrudnienia nie odbył służby przygotowawczej, gdyż przepisy poprzedniej ustawy o pracownikach samorządowych nie stawiały takiego wymogu. Czy tę osobę można zatrudnić od razu na czas nieokreślony, bez obowiązku odbycia służby przygotowawczej i złożenia egzaminu? 

Zatrudnienie asystenta nauczyciela w przedszkolu (szkole) niepublicznym

Pytanie: Czy można zatrudnić asystenta nauczyciela w szkole lub przedszkolu niepublicznym na umowę o pracę od 1 września 2019 r.?

Umowa o pracę na czas określony zawarta na 36 miesięcy

Pytanie: Czy można zatrudnić pracownika na czas określony na podstawie jednej umowy o pracę na okres 3 lat tj. 36 miesięcy?  Czy taka umowa przekształci się automatycznie w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Limit umów na czas określony po umowie na czas nieokreślony

Pytanie: Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony rozwiązał umowę w związku z przejściem na emeryturę. Został ponownie zatrudniony, jednakże na podstawie umowy o pracę na czas określony (rok). Jak liczyć limit umów o pracę?  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel