Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Zatrudnienie w szkole obcokrajowca, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy

Pytanie: Jakie dokumenty powinna dostarczyć osoba pochodząca z Ukrainy, która zawarła związek małżeński z obywatelem polski i posiada pozwolenie na pobyt czasowy, a ubiegająca się o stanowisko pomocy kuchennej?

Zatrudnienie pracownika na 1,5 etatu

Pytanie: Czy istnieje możliwość, bez łamania przepisów, zatrudnienia pracownika administracyjnego na 1,5 etatu (1 etat - obowiązki sekretariatu, 0,5 etatu - obowiązki kierownika)?

Zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością orzeczoną na czas określony

Pytanie: Jak zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku sprzątaczki w szkole z osobą posiadającą umiarkowany stopień niepełnosprawności (05R)? Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter okresowy i został wydany na okres do 30.04.2016 r. Jak i gdzie należy wskazać skrócone normy czasu pracy?

Ustalenie tygodnia pracy od wtorku do soboty

Pytanie: Czy można zatrudnić sprzątaczkę w szkole w taki sposób, by jej tydzień pracy obejmował dni od wtorku do soboty włącznie?

Pomoc nauczyciela w szkole - zakres obowiązków

Pytanie: Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dyrektor może w przydziale czynności pomocy nauczyciela polecić wykonywanie czynności związanych z pomocą na świetlicy, na stołówce i w zajęciach wychowania fizycznego osobom zatrudnionym na stanowisku pomocy nauczyciela?

Zatrudnienie jednej osoby na stanowisku dozorcy i konserwatora - zapis w umowie

Pytanie: Czy mogę zatrudnić w szkole pracownika, który będzie zatrudniony na stanowisku konserwatora, a w zakresie obowiązków będzie miał wpisaną także pracę dozorcy w równoważnym systemie czasu pracy? Tzn. w jednym tygodniu pracy będzie pracował od 7.00 do 15.00, jako konserwator, a w następnym tygodniu w godz. od 14.00 do 22.00 i jako dozorca? Drugi pracownik będzie zatrudniony w analogiczny sposób.

Obowiązki konserwatora i kierowcy w ramach jednej umowy o pracę

Pytanie: Szkoła chcę zatrudnić pracownika na stanowisku konserwatora na 3/4 etatu. Sporadycznie będzie on również pełnił funkcję kierowcy samochodu osobowego. Czy można zatrudnić pracownika jako konserwatora z rozszerzonym zakresem obowiązków kierowcy według potrzeb np. przewiezienie młodzieży na zajęcia praktyczne?

Ważność zaświadczenia z KRK

Pytanie: Jeśli umowa o pracę z nauczycielem podpisywana jest na rok szkolny, to czy przy zawieraniu umowy na kolejny rok należy żądać za każdym razem zaświadczenia o niekaralności?

Żądanie zaświadczenia z KRK od pracownika w trakcie zatrudnienia

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma prawo zażądać kolejnego zaświadczenia o niekaralności od pracownika administracji na stanowisku urzędniczym, który wraca do pracy po urlopie wychowawczym, jeśli podejrzewa, że w trakcie trwania urlopu pracownik został ukarany wyrokiem sądowym?

Wymiar etatu pracownika zatrudnionego na zastępstwo

Pytanie: Czy, zawierając umowę na zastępstwo, można zatrudnić pracownika np. na ½ etatu , gdy zastępowany pracownik jest zatrudniony na pełen etat?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel