Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Zwolnienie pracownika a ponowne utworzenie zlikwidowanego stanowiska

Pytanie: W jaki sposób dyrektor może zwolnić pracownika obsługi zatrudnionego na czas nieokreślony, kiedy ten nie wywiązuje się z obowiązków i korzysta z częstych zwolnień lekarskich?. Nie chcielibyśmy zwalniać pracownika dyscyplinarnie, a za porozumieniem stron nie będzie to możliwe. Istnieje jednak możliwość likwidacji jego stanowiska pracy na pewien okres czasu, w którym przekaże obowiązki innemu pracownikowi. Na jak długo musimy zlikwidować stanowisko magazyniera aby sprawa nie skończyła się w sądzie pracy ?

Zmiana zakresu obowiązków pracownika w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Pracownik administracji jest w wieku ochronnym w związku z art. 39 Kodeksu pracy. Czy mogę mu zmienić zakres obowiązków tj. zwiększyć zakres pracy o dodatkowe czynności?

Zmiana umowy na zastępstwo w umowę na czas nieokreślony

Pytanie: Czy możliwa jest zmiana rodzaju umowy o pracę z umowy na zastępstwo w umowę na czas nieokreślony?

Tymczasowe przekazanie obowiązków głównego księgowego innemu pracownikowi

Pytanie: Dyrektor chce wyznaczyć innego pracownika do wykonywania obowiązków głównego księgowego w czasie jego nieobecności w pracy. Jak to prawidłowo zrobić? Poproszę o wzór dokumentu.

Przeniesienie pracownicy w ciąży do innej szkoły w związku z likwidacją stanowiska pracy

Pytanie: Czy pracownica niepedagogiczna, która jest w ciąży, może zostać przeniesiona do innej placówki, podlegającej pod ten sam organ prowadzący, z powodu likwidacji stanowiska pracy?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę - czy wymaga zmiany umowy o pracę?

Pytanie: Czy wzrost najniższego wynagrodzenia należy udokumentować podpisując z pracownikiem aneks do umowy o pracę? Podwyżka powoduje zmianę grupy zaszeregowania pracownika. Czy wymaga to podpisania porozumienia zmieniającego (zawierającego zmianę zarówno grupy zaszeregowania jak i kwotę wynagrodzenia)? Czy również powinien być sporządzony aneks do tej umowy?

Dodatek wyrównawczy dla pracowników w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Pytanie dotyczy dodatku wyrównawczego, który wypłaca się na mocy Art. 5 ust. 6  ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czy przepis ten można zastosować w sytuacji kiedy wszystkim woźnym w szkole musimy wypowiedzieć warunki pracy i płacy - zmniejszyć wymiar etatu z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, a jednym z pracowników tej grupy jest osoba w wieku przedemerytalnym?

Powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi niepedagogicznemu

Pytanie: Kierownikowi gospodarczemu powierzono dodatkowo obowiązki kasjera. Za pełnienie dodatkowych zadań chcemy przyznać dodatek specjalny. W jakiej formalny sposób dokonać tej czynności? Czy powierzenie tych zadań można wpisać do zakresu obowiązków pracownika z adnotacją, że są to zadania dodatkowe, za które przyznany został dodatek specjalny? Jeżeli nie można dokonać w zakresie obowiązków, to w jaki sposób będzie kierownik gospodarczy ponosił odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości na stanowisku kasjera?

Skuteczność porozumienia zmieniającego wysłanego pocztą

Pytanie: Jakie skutki prawne dla pracownika (nauczyciela) ma odebranie porozumienia zmieniającego warunki pracy wysłanego pocztą? Czy zgoda na nowe warunki pracy musi być stwierdzona podpisem? Jakie znaczenia ma data odebrania listu? Co się stanie gdy pracownik (nauczyciel) nie podpisze porozumienia?

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy przez pracownika w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Intendentka zatrudniona na cały etat w styczniu skończyła 56 lat. Brakuje jej 4 lat do emerytury. Od 1 września etat intendenta, ze względów organizacyjnych, zostanie zmniejszony do 1/2. Czy jeśli pracownica nie przyjmie nowych warunków pracy, przedstawionych w wypowiedzeniu zmieniającym, to można rozwiązać jej stosunek pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel