Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Archiwalny Czasowe przeniesienie pracowników kuchni do portierni

Pytanie: Czy można udzielić przeniesienia służbowego pracownikom kuchni , którzy w czasie wakacji z racji niefunkcjonowania stołówki nie wykonują tam czynności i powierzyć im pracę dozorcy - portiera w placówce? Pracownicy kuchni pracują w systemie podstawowym zmianowym, natomiast dozorcy w równoważnym przeważnie dyżury 12 godzinne. Jak ułożyć harmonogram pracy? Czy pracownicy kuchni mogą zastąpić dozorców na ich dyżurach 12 godzinnych?

Archiwalny Awans wewnętrzny pracowników samorządowych - tylko w ramach danej grupy!

Aktualne przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie ograniczają możliwości awansowania pracowników tylko wewnątrz danej kategorii stanowisk. Dotychczas przeważała interpretacja, że możliwe jest zatem awansowanie np. pracownika administracji i obsługi na stanowisko urzędnicze. Zdaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w drodze awansu wewnętrznego nie można objąć stanowiska z innej kategorii.

Archiwalny Nabór na stanowisko urzędnicze przy zmianie wymiaru etatu

Pytanie: W szkole zatrudniona jest osoba w wymiarze ½ na stanowisku referenta (wyłoniona w drodze konkursu). Od stycznia 2012 r. szkoła otrzyma środki na zatrudnienie w pełnym wymiarze. Czy w takiej sytuacji należy przeprowadzić konkurs na stanowisko urzędnicze, tj. uzupełniające ½ etatu?

Archiwalny Możliwość awansowania sekretarki na stanowisko referenta

Pytanie: Czy osoba zatrudniona na stanowisku sekretarki w szkole, może być awansowana na stanowisko referenta? Czy można awansować ze stanowiska nieurzędniczego na urzędnicze?

Archiwalny Powierzenie referentowi obowiązków kierownika gospodarczego

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu na stanowisku referenta  mogę powierzyć na stałe obowiązki kierownika gospodarczego w zakresie nadzoru nad pracownikami obsługi?

Archiwalny Treść dokumentu zmieniającego warunki pracy pracownika obsługi zatrudnionego w przedszkolu

Pytanie: Jaka powinna być treść dokumentu zmieniającego angaż dla pracownika obsługi? Pracownica była dotychczas zatrudniona jako woźna, a od 1 stycznia 2009 r. pracuje jako pomoc kucharki (z zachowaniem dotychczasowego czasu pracy i wynagrodzenia).

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel