Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Przeniesienie pracownika niepedagogicznego na inne stanowisko

Pytanie: Czy osobę z wykształceniem zawodowym – kelner, która od 25 lat pracuje jako pomoc kuchenna, można przenieść na stanowisko kucharza?

Archiwalny Wniosek o obniżenie wymiaru etatu pracownika objętego ochroną przedemerytalną

Pytanie: Czy pracownik, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury,  może złożyć do pracodawcy wniosek o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia z pełnego na 1/2  etatu? Czy w takiej sytuacji można obniżyć mu wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu?

Archiwalny Kucharz w przedszkolu - wymagane kwalifikacje

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która ma być zatrudniona na stanowisku kucharki w przedszkolu?

Archiwalny Umowa na zastępstwo z własnym pracownikiem czy aneks do umowy?

Pytanie: Jaki dokument powinniśmy wręczyć pracownicy - umowę o pracę na zastępstwo czy porozumienie zmieniający warunki zatrudnienia - gdy pracownia zatrudniona na ½ etatu na czas nieokreślony, ma zastąpić koleżankę nieobecną w pracy z powodu choroby?

Archiwalny Powierzenie obowiązków głównej księgowej specjaliście ds. księgowości

Pytanie: Jeżeli główna księgowa przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim, to czy mogę na jej miejsce przesunąć inną osobę, która jest zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. księgowości i na jakiej zasadzie?

Archiwalny Czasowe przeniesienie pracowników kuchni do portierni

Pytanie: Czy można udzielić przeniesienia służbowego pracownikom kuchni , którzy w czasie wakacji z racji niefunkcjonowania stołówki nie wykonują tam czynności i powierzyć im pracę dozorcy - portiera w placówce? Pracownicy kuchni pracują w systemie podstawowym zmianowym, natomiast dozorcy w równoważnym przeważnie dyżury 12 godzinne. Jak ułożyć harmonogram pracy? Czy pracownicy kuchni mogą zastąpić dozorców na ich dyżurach 12 godzinnych?

Archiwalny Awans wewnętrzny pracowników samorządowych - tylko w ramach danej grupy!

Aktualne przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie ograniczają możliwości awansowania pracowników tylko wewnątrz danej kategorii stanowisk. Dotychczas przeważała interpretacja, że możliwe jest zatem awansowanie np. pracownika administracji i obsługi na stanowisko urzędnicze. Zdaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w drodze awansu wewnętrznego nie można objąć stanowiska z innej kategorii.

Archiwalny Nabór na stanowisko urzędnicze przy zmianie wymiaru etatu

Pytanie: W szkole zatrudniona jest osoba w wymiarze ½ na stanowisku referenta (wyłoniona w drodze konkursu). Od stycznia 2012 r. szkoła otrzyma środki na zatrudnienie w pełnym wymiarze. Czy w takiej sytuacji należy przeprowadzić konkurs na stanowisko urzędnicze, tj. uzupełniające ½ etatu?

Archiwalny Możliwość awansowania sekretarki na stanowisko referenta

Pytanie: Czy osoba zatrudniona na stanowisku sekretarki w szkole, może być awansowana na stanowisko referenta? Czy można awansować ze stanowiska nieurzędniczego na urzędnicze?

Archiwalny Powierzenie referentowi obowiązków kierownika gospodarczego

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu na stanowisku referenta  mogę powierzyć na stałe obowiązki kierownika gospodarczego w zakresie nadzoru nad pracownikami obsługi?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel