Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy przez pracownika w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Intendentka zatrudniona na cały etat w styczniu skończyła 56 lat. Brakuje jej 4 lat do emerytury. Od 1 września etat intendenta, ze względów organizacyjnych, zostanie zmniejszony do 1/2. Czy jeśli pracownica nie przyjmie nowych warunków pracy, przedstawionych w wypowiedzeniu zmieniającym, to można rozwiązać jej stosunek pracy?

Zakres obowiązków sprzątaczki - zapisy umowy

Pytanie: Czy sprzątaczce zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy można wprowadzić tylko do zakresu czynności zapis, że codziennie przez 2 godziny pełni dyżur w szatni, a pozostałe 6 godzin wykonuje czynności sprzątaczki, czy należy wprowadzić to poprzez porozumienie zmieniające w części dotyczącej stanowiska do zawartej umowy o pracę?

Granice zakresu obowiązków pracownika, obejmujący „inne prace związane ze stanowiskiem”

Pytanie: Z przydziału czynności sprzątaczki wynika, że do jej obowiązków należy sprzątanie klas, korytarzy, toalet, a także ma obowiązek wykonywać „inne prace związane ze stanowiskiem, a zlecone przez kierownika gospodarczego lub dyrektora szkoły”. Czy zapis ten pozwala dyrektorowi na wydanie polecenia, aby sprzątaczka poszła pomóc dozorcy w sprzątaniu boiska, bo sobie nie radzi?

Przeniesienie pracownika niepedagogicznego w okresie ochronnym na inne stanowisko

Pytanie: Czy można przenieść pracownika administracji, który znajduje się w okresie ochronnym (przed emerytalnym), na inne stanowisko obsługi? Wiąże się to z obniżeniem wynagrodzenia pracownikowi.

Warunki zmiany wymiaru etatu pracownika poprzez wypowiedzenie zmieniające

Pytanie: Sprzątaczka jest zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma jednak potrzeby, by pracownica była zatrudniona na cały etat, ponieważ co drugi tydzień pracuje tylko 5 godzin dziennie. Jak  sformułować wypowiedzenie, aby było zgodne z prawem?

Powierzenie higienistce na okres ferii zimowych i letnich obowiązków sprzątaczki

Pytanie: Czy podczas ferii zimowych i wakacji mogę higienistce szkolnej powierzyć zakres innych obowiązków, np. sprzątanie klas?

Przeniesienie pracownika niepedagogicznego na inne stanowisko

Pytanie: Czy osobę z wykształceniem zawodowym – kelner, która od 25 lat pracuje jako pomoc kuchenna, można przenieść na stanowisko kucharza?

Archiwalny Wniosek o obniżenie wymiaru etatu pracownika objętego ochroną przedemerytalną

Pytanie: Czy pracownik, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury,  może złożyć do pracodawcy wniosek o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia z pełnego na 1/2  etatu? Czy w takiej sytuacji można obniżyć mu wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu?

Archiwalny Kucharz w przedszkolu - wymagane kwalifikacje

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która ma być zatrudniona na stanowisku kucharki w przedszkolu?

Archiwalny Umowa na zastępstwo z własnym pracownikiem czy aneks do umowy?

Pytanie: Jaki dokument powinniśmy wręczyć pracownicy - umowę o pracę na zastępstwo czy porozumienie zmieniający warunki zatrudnienia - gdy pracownia zatrudniona na ½ etatu na czas nieokreślony, ma zastąpić koleżankę nieobecną w pracy z powodu choroby?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel