Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Zakres obowiązków sprzątaczki - zapisy umowy

Pytanie: Czy sprzątaczce zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy można wprowadzić tylko do zakresu czynności zapis, że codziennie przez 2 godziny pełni dyżur w szatni, a pozostałe 6 godzin wykonuje czynności sprzątaczki, czy należy wprowadzić to poprzez porozumienie zmieniające w części dotyczącej stanowiska do zawartej umowy o pracę?

Granice zakresu obowiązków pracownika, obejmujący „inne prace związane ze stanowiskiem”

Pytanie: Z przydziału czynności sprzątaczki wynika, że do jej obowiązków należy sprzątanie klas, korytarzy, toalet, a także ma obowiązek wykonywać „inne prace związane ze stanowiskiem, a zlecone przez kierownika gospodarczego lub dyrektora szkoły”. Czy zapis ten pozwala dyrektorowi na wydanie polecenia, aby sprzątaczka poszła pomóc dozorcy w sprzątaniu boiska, bo sobie nie radzi?

Przeniesienie pracownika niepedagogicznego w okresie ochronnym na inne stanowisko

Pytanie: Czy można przenieść pracownika administracji, który znajduje się w okresie ochronnym (przed emerytalnym), na inne stanowisko obsługi? Wiąże się to z obniżeniem wynagrodzenia pracownikowi.

Warunki zmiany wymiaru etatu pracownika poprzez wypowiedzenie zmieniające

Pytanie: Sprzątaczka jest zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma jednak potrzeby, by pracownica była zatrudniona na cały etat, ponieważ co drugi tydzień pracuje tylko 5 godzin dziennie. Jak  sformułować wypowiedzenie, aby było zgodne z prawem?

Powierzenie higienistce na okres ferii zimowych i letnich obowiązków sprzątaczki

Pytanie: Czy podczas ferii zimowych i wakacji mogę higienistce szkolnej powierzyć zakres innych obowiązków, np. sprzątanie klas?

Przeniesienie pracownika niepedagogicznego na inne stanowisko

Pytanie: Czy osobę z wykształceniem zawodowym – kelner, która od 25 lat pracuje jako pomoc kuchenna, można przenieść na stanowisko kucharza?

Archiwalny Wniosek o obniżenie wymiaru etatu pracownika objętego ochroną przedemerytalną

Pytanie: Czy pracownik, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury,  może złożyć do pracodawcy wniosek o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia z pełnego na 1/2  etatu? Czy w takiej sytuacji można obniżyć mu wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu?

Archiwalny Kucharz w przedszkolu - wymagane kwalifikacje

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która ma być zatrudniona na stanowisku kucharki w przedszkolu?

Archiwalny Umowa na zastępstwo z własnym pracownikiem czy aneks do umowy?

Pytanie: Jaki dokument powinniśmy wręczyć pracownicy - umowę o pracę na zastępstwo czy porozumienie zmieniający warunki zatrudnienia - gdy pracownia zatrudniona na ½ etatu na czas nieokreślony, ma zastąpić koleżankę nieobecną w pracy z powodu choroby?

Archiwalny Powierzenie obowiązków głównej księgowej specjaliście ds. księgowości

Pytanie: Jeżeli główna księgowa przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim, to czy mogę na jej miejsce przesunąć inną osobę, która jest zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. księgowości i na jakiej zasadzie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel