Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwolnienia od pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania zwolnień od pracy pracownikom szkoły. Sprawdź, kiedy nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, a także kiedy pracownikom przysługuje wynagrodzenie mimo, iż byli nieobecni w pracy.

Wymiar dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w przypadku niepełnego etatu

Pytanie: Ile dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu? Jeden dzień czy dwa dni?

Zwolnienia od pracy pracownika - ojca

Pytanie: Jakie prawa przysługują ojcu rocznego dziecka, którego matka przebywa z innym dzieckiem w szpitalu, poza miejsce zamieszkania? Nauczyciel wystąpił do dyrektora o urlop nad rocznym dzieckiem. Jaki urlop należy się w tym przypadku i w jakim wymiarze?

Archiwalny Zwolnienie od pracy eksperta w związku z udziałem w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli

Pytanie: Na jakich zasadach może być zwolniony od pracy nauczyciel, który został powołany  przez kuratorium do pracy w komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli w charakterze eksperta?

rodzina 2+4

Archiwalny Nauczyciele zyskają na nowych zasadach udzielania dni opieki nad dzieckiem

Od 2 stycznia 2016 r. tzw. dni opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy będą mogły być wykorzystywane także w wymiarze godzinowym. Zmiana ta ma umożliwić korzystanie z tego zwolnienia przez część dnia pracy. Wątpliwości budzi sposób udzielania zwolnienia nauczycielom, których tylko część godzin pracy jest ewidencjonowana.

Archiwalny Zwolnienie od pracy na przygotowanie i obronę rozprawy doktorskiej, gdy nauczyciel odbywał studia doktoranckie bez zgody pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel kończy studia doktoranckie. Nie miał zgody dyrektora na podnoszenie kwalifikacji. Czy ma prawo do urlopu w związku z obroną pracy doktoranckiej?

Archiwalny Zwolnienie od pracy na czas badań związanych z udzielaniem urlopu zdrowotnego w trybie odwoławczym

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje płatne zwolnienie od pracy na czas badań w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy w trybie odwoławczym od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

Archiwalny Odebranie prawa do zasiłku chorobowego a przyczyna nieobecności pracownika

Pytanie: Od 1 września nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim. 28 października został wezwany na badania kontrolne do lekarza orzecznika ZUS, lecz się na nie stawił. W konsekwencji wydano decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego za okres od 29 października do 4 listopada. Jaka jest teraz przyczyna nieobecności w pracy pracownika? Czy ten czas będzie wliczony do stażu pracy?

b1d2a9ce7805db8fac9aad451acea13a885d5816-large

Archiwalny Choroba niani usprawiedliwia nieobecność w pracy

Od 13 lipca 2013 r. choroba dziennego opiekuna lub niani, opiekujących się dzieckiem pracownika, usprawiedliwia jego nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do zasiłku.

Archiwalny Długotrwała niezdolność nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2012. Od 1 września do 19 października był na zwolnieniu lekarskim, w dniu 17 października Komisja Lekarska ZUS orzekła brak przeciwwskazań do pracy. 18 października korzystał z urlopu bezpłatnego. Od 19 października nadal choruje, ostatnie zwolnienie było ważne do 31 stycznia 2013 r. Czy po 182 dniach niezdolności do pracy, czyli z dniem 2 marca 2013 należy zwolnić nauczyciela?

Archiwalny Dni opieki gdy matka dziecka korzysta z L4 na to dziecko

Pytanie: Małżeństwo nauczycieli pracuje w naszej szkole. Mama przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby dziecka do 21 grudnia. Ojciec dziecka  złożył wniosek o udzielenie dnia wolnego z art. 188 Kodeksu pracy na dzień 18 grudnia. Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na skorzystanie z dni opieki nad dzieckiem przez pracownika - ojca?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel