Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwolnienia od pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania zwolnień od pracy pracownikom szkoły. Sprawdź, kiedy nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, a także kiedy pracownikom przysługuje wynagrodzenie mimo, iż byli nieobecni w pracy.

Archiwalny Długotrwała niezdolność nauczyciela do pracy

Pytanie: Nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2012. Od 1 września do 19 października był na zwolnieniu lekarskim, w dniu 17 października Komisja Lekarska ZUS orzekła brak przeciwwskazań do pracy. 18 października korzystał z urlopu bezpłatnego. Od 19 października nadal choruje, ostatnie zwolnienie było ważne do 31 stycznia 2013 r. Czy po 182 dniach niezdolności do pracy, czyli z dniem 2 marca 2013 należy zwolnić nauczyciela?

Archiwalny Dni opieki gdy matka dziecka korzysta z L4 na to dziecko

Pytanie: Małżeństwo nauczycieli pracuje w naszej szkole. Mama przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby dziecka do 21 grudnia. Ojciec dziecka  złożył wniosek o udzielenie dnia wolnego z art. 188 Kodeksu pracy na dzień 18 grudnia. Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na skorzystanie z dni opieki nad dzieckiem przez pracownika - ojca?

Archiwalny Zwolnienie od pracy na czas pracy w zespole egzaminacyjnym OKE w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel został powołany na dwa dni przez OKE w skład Zespołu Egzaminacyjnego do innej jednostki. Za sprawowanie funkcji egzaminatora będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne przez OKE. W tych dniach nauczyciel ma zaplanowane zajęcia dydaktyczne w macierzystej szkole. Czy w takiej sytuacji nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości?

Archiwalny Zwolnienie od pracy księdza na czas udziału w sympozjach duszpasterskich

Pytanie: Nauczyciel religii (ksiądz) bierze udział w sympozjach duszpasterskich dla kapłanów i w warsztatach metodycznych duszpastersko-katechetycznych organizowanych przez kurię lub kongregacje. Na jakiej podstawie można usprawiedliwić nieobecność księdza w pracy z ww. powodów?

Archiwalny Zwolnienie od pracy dla matki dziecka z tytułu jego urodzenia

Pytanie: Czy matce dziecka  przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka?

Archiwalny Zwolnienie od pracy na leczenie sanatoryjne nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel przedłożył skierowanie do sanatorium wystawione przez NFZ. Na jakich zasadach należy zwolnić go z pracy, jeśli nie ma on prawa do urlopu zdrowotnego?

Archiwalny Dni opieki nad dzieckiem w czasie stażu z urzędu pracy

Pytanie: Czy osobie skierowanej przez urząd pracy na staż przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy?

Archiwalny Brak dzieci w dzień wolny od zajęć a możliwość udzielenia nauczycielom dnia wolnego bez prawa do wynagrodzenia

Pytanie: Czy szkoła zobowiązana jest zorganizować w dodatkowe dni wolne od zajęć zajęcia opiekuńcze, jeżeli rodzice zadeklarowali, że ich dzieci nie przyjdą do szkoły? Czy pomimo tego należy pełnić dyżur w szkole i zapłacić za te dni nauczycielom? A może dać nauczycielom dzień wolny bez prawa do wynagrodzenia?

Archiwalny Termin zawiadomienia pracodawcy o chęci skorzystania z dni opieki na dzieckiem do lat 14

Pytanie: Kiedy pracownik korzystający z dni opieki nad dzieckiem do 14. roku życia ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności? Czy może to zrobić np. następnego dnia po dniu nieobecności z tego powodu?

Archiwalny Złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z opieki nad dzieckiem dopiero w grudniu

Pytanie: Nauczyciel zwrócił się z prośbą o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem (do tej pory z tego uprawnienia nie korzystał). Czy jeżeli w grudniu złoży oświadczenie, że będzie korzystał z uprawnień określonych w art. 188 kp, to powinnam mu takiego zwolnienia udzielić? Jeśli tak, to czy powinnam poprosić o zaświadczenie z zakładu pracy żony (pracuje w innej szkole)?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel