Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwolnienia od pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania zwolnień od pracy pracownikom szkoły. Sprawdź, kiedy nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, a także kiedy pracownikom przysługuje wynagrodzenie mimo, iż byli nieobecni w pracy.

Nauczyciel będący radnym - czy przysługuje zwolnienie od pracy na czas sesji rady gminy

Pytanie: Nauczyciel jest radnym. Czy dyrektor szkoły ma obowiązek urlopowania go na podstawie zawiadomienia o sesji rady? Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia za ten dzień?

Zwolnienie od pracy nauczyciela, by mógł załatwić sprawy prywatne u notariusza

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje dzień wolny z tytułu załatwienia w godzinach pracy spraw urzędowych (podpisanie umowy u notariusza)?

Urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika

Pytanie: Czy należy się urlop okolicznościowy (śmierć teścia) pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym?

Zwolnienie od pracy niepełnosprawnego nauczyciela w celu wykonania badań specjalistycznych

Pytanie: Mamy w szkole nauczyciela z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Czy mam obowiązek zwolnić tego nauczyciela od pracy z powodu odbywania wizyt u specjalistów i badań specjalistycznych? Czy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten dzień nieobecności?

Archiwalny Zwolnienie od pracy na udział w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w dniu konkursu na dyrektora szkoły dotychczasowy dyrektor szkoły powinien wziąć urlop bezpłatny, aby móc uczestniczyć w konkursie?

Archiwalny Zwolnienie od pracy nauczyciela - związkowca na czas pracy w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: W skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora została powołana nauczycielka, która działa w Solidarności (przekazała uchwałę Zarządu Powiatu o powołanie jej do komisji). Posiedzenie komisji jest w czasie lekcji, czy na podstawie uchwały można ją zwolnić z zajęć i czy zachowuje prawo do wynagrodzenia?

Archiwalny Rezygnacja ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem na rzecz małżonka – jakie formalności należy wypełnić

Pytanie: Czy pracownica przebywająca na długotrwałym zwolnieniu z powodu trzeciej ciąży może zrezygnować z możliwości wykorzystania zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 zgodnie z art 188 Kodeksu pracy, na korzyść męża. W naszej szkole złożyła oświadczenie, że będzie korzystać z tego zwolnienia. Czy w związku z tym musi złożyć oświadczenie - rezygnację podając, że ze zwolnienia będzie korzystał mąż, ze wskazaniem jego zakładu pracy?

Archiwalny Zmiana wymiaru zajęć a zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. w wymiarze 13/26 etatu a od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. w wymiarze 26/26 etatu wnioskował po raz pierwszy w w 2016 r. o udzielenie zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14 w godzinach. Ile godzin opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14 przysługuje nauczycielowi w 2016 r.?

Archiwalny Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem tylko w godzinach zegarowych

Pytanie: Nauczyciel realizuje w danym dniu 6 godzin zajęć dydaktycznych. Zwrócił się z pismem o udzielenie zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem od godz. 11.20 do 13.15. (2 godziny lekcyjne). Czy w ten sposób można udzielać zwolnienia?

Archiwalny Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem a „okienko”

Pytanie: Nauczyciel wystąpił z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w godzinach, w dniu, w którym prowadzi zajęcia od godz. 8.50 do godz. 15.00, ale od godz. 9.45 do 10.30 i od godz. 12.30 do godz. 13.15 nauczyciel ma okienko. W jakim wymiarze należy udzielić zwolnienia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel