Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwolnienia od pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania zwolnień od pracy pracownikom szkoły. Sprawdź, kiedy nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, a także kiedy pracownikom przysługuje wynagrodzenie mimo, iż byli nieobecni w pracy.

Niepotwierdzone wizyty lekarskie w godzinach pracy a ewidencja czasu pracy

Pytanie: Pracownica udała się w godzinach pracy na badanie tomograficzne. Lekarz nie wypisał ani zwolnienia ani nie wpisał porady lekarskiej do książeczki ubezpieczeniowej na ten dzień. Jak zaewidencjonować tę nieobecność?

Zwolnienie od pracy nauczyciela, który został radnym, na sesję

Pytanie: Nauczyciel został radnym. Napisał podanie o zwolnieni z lekcji ze względu na sesję. Z jakiego tytułu ma zostać zwolniony? Czy można przy płacach potrącić nauczycielowi za nieprzepracowane godziny?

Zwolnienie z pracy na czas odbywania zajęć w ramach podnoszenia kwalifikacji

Pytanie: Będąc sekretarzem szkoły, pracującym na pełny etat, w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji w październiku 2010 podjęłam naukę na studiach podyplomowych. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki od godziny 15, ale na dojazd muszę przeznaczyć 2 godziny. Czy w takim przypadku pracodawca może mi udzielać zwolnień z pracy w wymiarze 2 godzin, czy jestem zmuszona wykorzystywać swój urlop wypoczynkowy (po 2 godziny)? Pani Dyrektor jest bardzo przychylnie do tego nastawiona, ale musi mieć jakiekolwiek podstawy ku temu, żeby mnie zwalniać wcześniej z pracy.

Wykorzystanie urlopu okolicznościowego w terminie późniejszym

Pytanie: Nauczycielowi w trakcie wakacji zmarła matka. Czy ma on prawo do urlopu okolicznościowego w trakcie roku szkolnego? Do jakiego czasu od dnia zdarzenia pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego?

Dwa śluby w jednym roku - ile dni urlopu okolicznościowego?

Pytanie: Czy pracownikowi administracji, który wykorzystał już w tym roku 1 dzień urlop okolicznościowego na ślub córki, należy przyznać kolejny dzień zwolnienia od pracy w związku ze ślubem drugiej córki?

Rozliczenie nieobecności pracownika, który kilka razy wyszedł w ciągu dnia pracy do lekarza

Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na pełen etat, który kilka razy w miesiącu wyszedł na godzinę lub dwie z pracy (w sumie 8 godzin) do lekarza, może na te godziny dostać jeden dzień urlopu wypoczynkowego?

Udzielenie dnia wolnego na doskonalenie zawodowe

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może na wniosek nauczyciela, który chce skorzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, np. ze szkolenia, warsztatu, konferencji itp., udzielić dnia wolnego od pracy z prawem do wynagrodzenia za ten dzień? Zaznaczam, że nauczyciel chce uczestniczyć w konferencji na koszt własny.

Wymiar zwolnienia od pracy pracownika - przewodniczącego związków zawodowych w szkole

Pytanie: W jaki sposób wyliczyć zniżkę godzin pracownikowi, który jest szefem organizacji związkowej liczącej 34 członków?

Zwolnienie od pracy na czas stawienia się przed komisją lekarską ZUS

Pytanie: Jeśli wypadek zdarzył się w pracy, czy na wyjazd na komisję lekarską w celu ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu przysługuje zwolnienie od pracy, czy pracownik powinien wziąć urlop bezpłatny lub wypoczynkowy?

Udokumentowanie prawa do urlopu okolicznościowego

Pytanie: Czy osoba korzystająca z urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci np. małżonka, matki itp., we wniosku o ten urlop wpisze numer skróconego aktu zgonu, czy powinna do wniosku załączyć kserokopię aktu zgonu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel