Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Archiwalny Wydanie odpisu aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Nauczyciel zwrócił się z prośbą o wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Mam w aktach potwierdzenie odbioru tego aktu. Jak napisać odpis aktu?

Archiwalny Prowadzenie akt osobowych nauczyciela przeniesionego z innej szkoły

Pytanie: W której części akt osobowych umieszczam dokumenty (teczkę akt osobowych - umowy, angaże) nauczyciela przeniesionego z innej szkoły?

Archiwalny Poświadczenie kopii dokumentów składanych do akt osobowych pracownika

Pytanie: W jaki sposób należy poświadczać z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników składane do akt osobowych? Jakie pieczątki powinny znajdować się na tej kserokopii (urzędowa czy nagłówkowa szkoły) i kto powinien potwierdzać te kserokopie?

Archiwalny Przekazanie dokumentacji pracowniczej przy przeniesieniu pracownika samorządowego

Pytanie: Na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych z mojej szkoły zostanie przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym. Rozumiem, że nie wystawiam świadectwa pracy i przekazuję akta osobowe pracownika do  jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony. Jakie dokumenty stanowią pozostałą dokumentację, którą muszę przekazać?

Archiwalny Akta osobowe i świadectwo pracy nauczyciela, który rozwiązuje stosunek pracy w szkole, do której został przeniesiony

Pytanie: Nauczyciel pracował od 20 sierpnia 1980 r. do 31 sierpnia 1986 r. w przedszkolu. 1 września 1986 r. został przeniesiony do naszej szkoły. Z końcem roku szkolnego zostanie rozwiązany jego stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Od  nowego roku szkolnego nauczyciel będzie pracował w nowej szkole. Czy trzeba przesłać teczkę akt osobowych nauczyciela do nowego zakładu pracy? Za jaki okres powinniśmy wystawić mu  świadectwo pracy?

Archiwalny Dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie nauczyciela emeryta

Pytanie: Emerytowany nauczyciel chce od września podjąć pracę w innej placówce. Jakie dokumenty poświadczające staż pracy powinien złożyć, skoro oryginały świadectw pracy są już w ZUS? Czy wystarczy decyzja o przyznaniu emerytury?

Archiwalny Oświadczenie o chęci korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Pytanie: Czy rodzic składa: oświadczenie o zamiarze korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem (art. 188 kp) oraz zgodę na delegację poza stałe miejsce pracy, zatrudnienie w porze nocnej, godzinach nadliczbowych oraz w systemie przerywanego czasu pracy  (art. 178 § 2 kp)  

Archiwalny Akta osobowe nauczyciela przeniesionego do innej szkoły

Pytanie: Przy okazji przeglądu teczek osobowych pracowników zauważyłam, iż dokumentem potwierdzającym zatrudnienie niektórych nauczycieli  jest informacja o przeniesieniu. Nie ma umów o pracę na czas nieokreślony ani zatrudnienia na podstawie mianowania. Czy taki stan rzeczy jest prawidłowy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel