Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wychowawczy w oświacie

Znajdziesz tu porady Ekspertów dotyczące uprawnień pracowników-rodziców. Urlop wychowawczy w szkole, dni na opiekę nad dzieckiem, urlop ojcowski i inne uprawnienia zarówno nauczycieli, jak pracowników niepedagogicznych szkoły bez tajemnic.

Wydłużenie urlopu wychowawczego nauczyciela ponad 36 miesiące

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy przebywał od 19.08.2014 r. do 03.02.2015 r. na zwolnieniu lekarskim, a od 04.02.2015 r. do 03.02.2016 r. na urlopach związanych z rodzicielstwem. Z kolei od 04.02.2016 r. (z przerwą na bieżący urlop wypoczynkowy w ferie zimowe) przebywał na urlopie uzupełniającym za rok 2015. Od 14.04.2016 r. do 24.06.2016 r. wykorzystywał I część urlopu wychowawczego tj. 72 dni. Złożył wniosek o II część urlopu wychowawczego w pozostałym wymiarze - od 01.09.2016 roku do 31.08.2019 roku. Zgodnie z Kartą Nauczyciela urlop ten został już w złożonym wniosku przedłużony. Czy wniosek został złożony prawidłowo?

Obniżenie wymiaru zajęć zamiast urlopu wychowawczego nie powoduje „utraty” mianowania

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie powrócił do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Zamiast urlopu wychowawczego zamierza skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na 17 godzin. Czy nauczyciel może być nadal zatrudniony przez mianowanie?

Urlop wychowawczy czy obniżenie etatu

Pytanie: Psycholog jest zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W okresie od 20.03.2012 r. do 31.08.2016 r. korzysta z obniżenia etatu (do wymiaru ½) na dziecko urodzone w październiku 2011br. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność upływa 31.05.2017 r. Obecnie nauczyciel zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Wcześniej nie korzystał z urlopu wychowawczego. Czy korzystanie z obniżenia etatu skraca okres urlopu wychowawczego? Jeśli skraca to czy urlopu należy udzielić do 31.05.2017 r.?

Dziecko w przedszkolu a odwołanie z urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy jeżeli dziecko korzysta z przedszkola, to matka-nauczycielka może korzystać z urlopu wychowawczego i jednocześnie pracować w wymiarze 1/2 etatu?

Praca na pełen etat w innej szkole w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego od 1 września. Jednocześnie od tego samego dnia zamierza rozpocząć pracę w szkole niepublicznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy mam obowiązek udzielić mu tego urlopu?

Urlop wychowawczy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczyciel może iść na urlop wychowawczy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia? Czy będzie to urlop płatny? Jakie dokumenty powinien złożyć nauczyciel?

Urlop wychowawczy nauczyciela - minimalny czas trwania

Pytanie: Nauczycielka po urlopie rodzicielskim i uzupełniającym chce korzystać z urlopu wychowawczego do końca zajęć (11 maja - 26 czerwca). Czy możliwe jest korzystanie z urlopu wychowawczego przez tak krótki okres?

Urlop wychowawczy po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel przechodzi w stan nieczynny. Czy bezpośrednio po jego upływie może on skorzystać z urlopu wychowawczego?

Uprawniony do urlopu wychowawczego ma prawo do obniżenia czasu pracy

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może w czasie jego trwania całkowicie zrezygnować z pracy albo łączyć pracę z opieką nad dzieckiem. W tym celu powinien złożyć dyrektorowi pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy (maksymalnie do pół etatu). Dyrektor jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Udzielenie urlopu wychowawczego na okres krótszy niż rok szkolny

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o urlop wychowawczy w okresie od 1.09.2015 do 31.01.2016r. Czy mogę udzielić tego urlopu w tym terminie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel