Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Archiwalny Zasady ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego nauczyciela

Pytanie: Nauczycielka od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, później na urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym nie wykorzystała ferii letnich za 2009 r. oraz ferii zimowych za 2010 r. Czy przysługuje jej 8 czy 6 tygodni urlopu uzupełniającego?

Archiwalny Termin rozpoczęcia urlopu nauczyciela placówki feryjnej w okresie ferii letnich

Pytanie: Od którego dnia po zakończeniu roku szkolnego rozpoczyna się urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki feryjnej - od soboty czy od poniedziałku?

Archiwalny Termin udzielenia nauczycielowi urlopu uzupełniającego po urlopie macierzyńskim

Pytanie: Nauczycielka kończy urlop macierzyński 23 stycznia 2010 r. (sobota), od kiedy należy liczyć urlop uzupełniający - od 24 stycznia 2010 r. (niedziela) czy od 25 stycznia 2010 r. (poniedziałek)?

Archiwalny Okres przedawnienia urlopu uzupełniającego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel  nie wykorzystał w całości urlop za  2006 r. Czy prawo do urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu? 

Archiwalny Urlop uzupełniający dla nauczycielki powracającej z urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka w czasie wakacji przebywała na zwolnieniu lekarskim (05.06.2008 r.- 31.08.2008 r.). Od 01.09. 2008 r. wróciła do pracy w szkole. Dziecko urodziła w grudniu 2008 r. Urlop macierzyński wykorzystała. Ile urlopu wypoczynkowego za 2008 r. będzie przysługiwać nauczycielce? Jak potraktować ferie zimowe 2009 r. skoro przebywała na urlopie macierzyńskim?

Archiwalny Rozliczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela placówki feryjnej w przypadku przebywania na urlopie zdrowotnym i L4

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej, który przebywał na urlopie zdrowotnym od 1.09.2008 r. do 30.06.2009 r., a od 2.07.2009 r. do 31.07.2009 r. na zwolnieniu lekarskim, należy przyznać uzupełniający urlop wypoczynkowy?

Archiwalny Obliczenie wymiaru urlopu proporcjonalnego nauczyciela (zatrudnienie poniżej 10 miesięcy w szkole feryjnej)

Pytanie: Umowa z nauczycielem została zawarta na czas określony od 2 marca 2009 r. do 19 czerwca 2009 r. na 13/18 etatu. Za ile dni urlopu należy wypłacić nauczycielce ekwiwalent?

Archiwalny Wymiar urlopu proporcjonalnego nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu w przedszkolu

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w przedszkolu samorządowy na ½ etatu przez okres 2 miesięcy. Ile urlopu wypoczynkowego mu przysługuje? 

Archiwalny Urlop na żądanie w placówkach feryjnych

Pytanie: Czy przysługuje urlop na żądanie  nauczycielowi pracującemu w placówce feryjnej?

Archiwalny Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

Pytanie: Czy dyrektor szkoły korzysta z urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach jak nauczyciel? Czy organ prowadzący ma prawo udzielać urlopu tylko 8 tygodni w ciągu roku szkolnego? Czy urlop dyrektora poprzedzony musi być wnioskiem o urlop?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel