Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Archiwalny Obliczenie wymiaru urlopu proporcjonalnego nauczyciela (zatrudnienie poniżej 10 miesięcy w szkole feryjnej)

Pytanie: Umowa z nauczycielem została zawarta na czas określony od 2 marca 2009 r. do 19 czerwca 2009 r. na 13/18 etatu. Za ile dni urlopu należy wypłacić nauczycielce ekwiwalent?

Archiwalny Wymiar urlopu proporcjonalnego nauczyciela zatrudnionego na 1/2 etatu w przedszkolu

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w przedszkolu samorządowy na ½ etatu przez okres 2 miesięcy. Ile urlopu wypoczynkowego mu przysługuje? 

Archiwalny Urlop na żądanie w placówkach feryjnych

Pytanie: Czy przysługuje urlop na żądanie  nauczycielowi pracującemu w placówce feryjnej?

Archiwalny Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

Pytanie: Czy dyrektor szkoły korzysta z urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach jak nauczyciel? Czy organ prowadzący ma prawo udzielać urlopu tylko 8 tygodni w ciągu roku szkolnego? Czy urlop dyrektora poprzedzony musi być wnioskiem o urlop?

Archiwalny Rozliczenie urlopu wypoczynkowego po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim od 20 lipca 2008 r. do 24 stycznia 2009 r. Czy może wziąć urlop zdrowotny od 16 lutego (po wykorzystaniu ferii zimowych od 26 stycznia do 8 lutego 2009 r. oraz tydzień urlopu uzupełniającego za 2008 r.? Czy urlop zdrowotny powinien zakończyć się z ostatnim dniem semestru lub roku szkolnego? Czy po powrocie z urlopu zdrowotnego przysługuje zaległy urlop wypoczynkowy za 2009 r., jeśli urlop zdrowotny zakończy się w 2009 r.?

Archiwalny Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego z powodu remontu – kiedy jest dopuszczalne

Pytanie: W czasie ferii zimowych będą prowadzone prace remontowe w mojej szkole. Chciałbym nadzorować przebieg tych prac. Czy mogę zrezygnować z urlopu wypoczynkowego w tym czasie? Jeżeli tak, to czy będzie przysługiwał mi urlop uzupełniający za ten okres?

Archiwalny Urlop na żądanie – termin zgłoszenia

Pytanie: Kiedy w i jakim terminie najpóźniej nauczyciel zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej może zgłosić, że bierze urlop na żądanie? Czy jest to zawsze wiążące?

Archiwalny Urlop uzupełniający dla dyrektora szkoły

Pytanie: Organ prowadzący polecił mi zorganizowanie i nadzorowanie w okresie od 1 do 31 lipca prace związane ze zmianą siedziby mojej szkoły. We wrześniu zwróciłem się do organu prowadzącego o udzielenie mi urlopu uzupełniającego w wymiarze 4 tygodni. Udzielił mi on urlopu uzupełniającego w wymiarze 1 tygodnia. Dlaczego otrzymałem tylko 1 tydzień urlopu uzupełniającego, skoro przepracowałem 4 tygodnie w czasie ferii letnich?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel