Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Ochrona SIP i związkowca – która silniejsza

Pytanie: Do zwolnienia mamy do wyboru społecznego inspektora pracy lub nauczyciela objętego szczególną ochroną wynikającą z pełnienia funkcji w związkach zawodowych. Który z nich jest bardziej chroniony przed zwolnieniem z pracy? 

Rozwiązanie stosunku pracy dyrektora szkoły – kto wręcza wypowiedzenie

Pytanie: Kto powinien wypowiedzieć stosunek pracy dyrektora likwidowanej szkoły, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego?

Pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy

Pytanie: Czy w oświadczeniu o wygaśnięciu stosunku pracy nauczyciela musi być zawarte pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy?  Od kiedy liczy się termin na odwołanie?

Skuteczność wypowiedzenia wysłanego pocztą, gdy pracownik listu nie odbiera

Pytanie: 2 maja wysłano do pracownika pismo wypowiadające stosunek pracy, którego on nie odebrał. List został awizowany. Jakie dalsze czynności należy podjąć?

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo

Pytanie: Czy nauczyciela zatrudnionego na czas określony za chorego nauczyciela obowiązuje okres wypowiedzenia?

Zakończenie umowy na czas określony po dniu porodu

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2018 r. jest w ciąży. Planowany termin porodu to lipiec 2018 r. Czy mamy obowiązek przedłużyć jej umowę?

Podważenie aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego przez kuratorium

Pytanie: Kuratorium oświaty uznało, że akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontaktowego przez poprzedniego dyrektora jest niezgodny z prawem. Czy jest to podstawa do rozwiązania umowy o pracę nauczyciela?

1cb36d3f780833df3a6eaf36a9d396bef69a981e-xlarge

Koniec stanu nieczynnego – jak wypełnić świadectwo pracy i rozliczyć się z nauczycielem

Z końcem lutego stosunek pracy nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny wygasa. Rodzi to po stronie dyrektora szkoły obowiązek wydania świadectwa pracy, wyrejestrowania nauczyciela z ZUS, rozliczenia urlopu i innych świadczeń pracowniczych. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się z nauczycielem po stanie nieczynnym.

Zwolnienia lekarskie od poniedziałku do piątku a możliwość zwolnienia nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel od początku roku szkolnego przebywa na zwolnieniach lekarskich, ale tylko od poniedziałku do piątku. Zwolnienia lekarskie przerywane są również w czasie ferii zimowych oraz przerwy świątecznej. W poprzednim roku szkolnym było podobnie. Pracownik zatrudniony jest przez mianowanie w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy zwolnienia lekarskie przerywane na czas dni wolnych od pracy można sumować i po 182 dniach choroby rozwiązać umowę o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę nauczyciela w czasie stanu nieczynnego

Pytanie: Nauczycielka, która przebywa w stanie nieczynnym zwrócił się z prośba o „zmianę terminy stanu nieczynnego” i jego zakończenie z dniem 23 lutego. Czy dyrektor może wyrazić na to zgodę? Czy w tej sytuacji należy wypłacić odprawę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel