Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Przeniesienie w stan nieczynny w każdym czasie na wniosek nauczyciela – odpowiadamy czy to możliwe

Pytanie: Nauczycielka długotrwale przebywała na zwolnieniu chorobowym i w sanatorium. Po powrocie z sanatorium z powodów zdrowotnych złożyła w dniu sierpniu wniosek o przeniesienie jej od 1 września w stan nieczynny. Czy dyrektor szkoły może przenieść nauczycielkę w stan nieczynny?

Stan nieczynny w gimnazjum – dyrektor nie zmusi nauczyciela do powrotu do pracy

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony w stan nieczynny na podstawie art. 225 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Prawdopodobnie jednak pojawi się możliwość zatrudnienia tego nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć od 1 września 2018 r. Czy w związku z powyższym nauczyciel może odmówić przyjęcia pracy i czy ta odmowa skutkuje wygaśnięciem stanu nieczynnego?

Jak zakończyć pracę w szkole w przypadku objęcia funkcji dyrektora w innej placówce

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania wygrał konkurs na stanowisko dyrektora w innej szkole. Organ prowadzący powierzył mu stanowisko od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2022 r. W jaki sposób zakończyć stosunek pracy dotychczasowej szkole?

Istnieje możliwość wycofania wniosku o stan nieczynny

Pytanie: Czy nauczyciel, który złożył wniosek o przeniesienie w stan nieczynny i otrzymał decyzję dyrektora o przeniesieniu, może wystąpić z wnioskiem o wycofanie tego wniosku, tak aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 31 sierpnia?

Jak naprawić omyłkę pisarską w wypowiedzeniu wręczonym nauczycielowi

Pytanie: Co należy zrobić, jeśli nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wypowiedziano złą umowę o pracę? Wypowiedziana umowa nie była podpisana przez nauczyciela.

Stan nieczynny a zatrudnienie w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach, na podstawie odrębnych stosunków pracy w pełnym wymiarze zajęć. Czy może w jednej z nich skorzystać ze stanu nieczynnego?

Stan nieczynny dla nauczyciela z ograniczonym zatrudnieniem

Pytanie: Czy nauczyciel z ograniczonym zatrudnieniem może przejść w stan nieczynny, a po jego wygaśnięciu na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przy spełnieniu pozostałych warunków? Czy w stanie nieczynnym pozostaje on w zatrudnieniu w pełnym wymiarze?

Sprawdź, jak wycofać wypowiedzenie

Pytanie: Czy można wycofać wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem?

Zwolnienie lekarskie nie ochroni nauczyciela z negatywną oceną pracy

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę pracy. 23 czerwca mija ostateczny termin odwołania od tej oceny. Jeżeli tego odwołania nauczyciel nie złoży, a jest na zwolnieniu lekarskim do końca lipca, to w jaki sposób mogę skutecznie wręczyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie w czerwcu? To możliwe

Pytanie: Nauczyciel szkoły podstawowej złożył w dniu 5 czerwca pisemną odpowiedź, w której nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia. Czy można jeszcze wręczyć mu wypowiedzenie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel