Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron

Pytanie: W lipcu pracownik administracji otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie. Czy jeśli pracownik znajdzie wcześniej pracę to okres wypowiedzenia ulegnie przerwaniu?

Zwolnienie z pracy emeryta w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Zatrudniam w swojej placówce pracownika, który pobiera emeryturę. Wiek emerytalny osiągnie w marcu 2013 r. Kiedy mogę najwcześniej wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę? 

Redukcja etatów pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Od stycznia jest zapowiedziana redukcja etatów administracyjnych. Czy w związku z tym należy wręczyć zwalnianym pracownikom wypowiedzenia i wypłacić odprawy?

Osiągnięcie wieku emerytalnego jako powód zwolnienia z pracy

Pytanie: Pracownik obsługi kończy w tym roku kalendarzowym 67 lat. Czy dyrektor jest zobligowany do rozwiązania z tym pracownikiem stosunku pracy?

Zwolnienie z pracy chorowitego pracownika szkoły

Pytanie: Na jakiej podstawie możemy wręczyć wypowiedzenie pracownikowi niepedagogicznemu, który trzeci raz z rzędu wykorzystuje zasiłek chorobowy w wymiarze maksymalnym 182 dni, wraca do pracy na kilka dni i sytuację powtarza?

Skuteczność ustnego wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie: Czy można pracownikowi ustnie wypowiedzieć umowę o pracę? Czy takie wypowiedzenie będzie skuteczne?

Ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy

Pytanie: Jaka jest możliwość zwolnienia z pracy lub ograniczenia etatu pracownika pełniącego funkcję społecznego inspektora pracy?

Termin doręczenia wypowiedzenia wysłanego pocztą

Pytanie: Kiedy wypowiedzenie stosunku pracy uznaje się za doręczone, gdy pracownik nie odbiera korespondencji?

Przedłużenie do dnia porodu umowy na zastępstwo

Pytanie: Pracownica została zatrudniona na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Pracownica zatrudniona na zastępstwo przedłożyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Czy umowa ulegnie przedłużeniu do dnia porodu, czy mimo ciąży pracownicy ulegnie rozwiązaniu z dniem powrotu zastępowanego pracownika do pracy?

Zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż umowa o pracę a termin rozwiązania umowy

Pytanie: Pracownik zatrudniony na czas określony do 31 sierpnia 2012 r. złożył wniosek o wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy tj. z dniem 31 października 2011 r. Dyrektor wyraził zgodę - doszło do zawarcia porozumienia stron. Obecnie pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i chciały cofnąć swoje oświadczenie, jednakże dyrektor nie wyraża na to zgody. Czy można w tej sytuacji rozwiązać umowę o pracę z dniem 31 października 2011 r., skoro pracownik jest niezdolny do pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel