Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Zwolnienie z pracy ciężarnej pracownicy młodocianej

Pytanie: Pracownica młodociana zatrudniona na czas nieokreślony zaszła w ciążę. Czy ma prawo do urlopu wychowawczego oraz czy umowę w tej sytuacji można rozwiązać?

182 dni choroby - jak liczyć

Pytanie: Pracownik obsługi choruje nieprzerwanie od 22 września. Czy do dopuszczalnego okresu 182 dni choroby należy wliczyć okres choroby z poprzedniego roku (101 dni) czy należy okres 182 dni liczyć od nowa od 1 stycznia?

Redukcja etatów w szkole zatrudniającej mniej niż 20 pracowników

Pytanie: W placówce zatrudnionych jest łącznie 19 pracowników (nauczyciele, administracja i obsługa) będzie przeprowadzona redukcja etatów niepedagogicznych. Czy należy zastosować okres wypowiedzenia  dla  tych pracowników oraz czy  będzie przysługiwała odprawa?

Skrócenie okresu wypowiedzenie na wniosek pracownika - czy przysługuje odszkodowanie?

Pytanie: Pracownica zatrudniona na czas nieokreślony otrzymała wypowiedzenie warunków pracy i płacy z zachowaniem  3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 grudnia. Pracownica ta nie przyjęła nowych warunków i zwróciła się z prośbą do dyrektora o skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca tj. do 31 października. Czy należy wypłacić wynagrodzenie za listopad i grudzień?  Jaką datę rozwiązania stosunku pracy należy wpisać na świadectwie pracy?

Zwolnienie z pracy pracownika całkowicie niezdolnego do pracy

Pytanie: Pracownica po upływie 182 dni chorobowego dostała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Z jakiego paragrafu należy ją zwolnić? Za wypowiedzeniem czy bez?  Czy ma prawo do odprawy emerytalno - rentowej?

Ubieganie się o rentę chorobową a konieczność rozwiązania umowy o pracę

Pytanie: Pracownik obsługi planuje złożyć do ZUS-u wniosek o przyznanie renty chorobowej. Czy w związku z tym powinien napisać podanie o rozwiązanie stosunku pracy?

Częste zwolnienia lekarskie jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie: Pracownik choruje na cukrzycę i nadciśnienie. Często przebywa na zwolnieniach lekarskich - 2 tygodnie świadczy pracę, następnie 2 - 3 tygodnie choruje i tak na przemian. Czy ta okoliczność może stanowić przyczynę zwolnienia go z pracy?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy - kiedy zastosować „dyscyplinarkę”

Gdy pracownik niepedagogiczny nie stawia się do pracy i nie informuje o przyczynie swojej nieobecności, możliwe jest natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Nie należy jednak zbytnio śpieszyć się z tą decyzją, nie zawsze nieobecność w pracy okaże się ciężkim naruszeniem obowiązków.

Zwolnienie pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym w przypadku likwidacji szkoły

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przebywa na urlopie wychowawczym. Do końca urlopu, zgodnie z jego wnioskiem, pozostało mu jeszcze półtora roku. Czy pracownika tego będzie można zwolnić w przypadku likwidacji szkoły z końcem sierpnia 2014 roku mimo, że jego urlop jeszcze się nie skończył? Czy w takim wypadku ZUS będzie miał wobec tego pracownika dalsze zobowiązania?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie: Zamierzam zatrudnić na czas nieokreślony pracownika, który ma w innych placówkach wypracowany 20-letni staż pracy. Jaki okres wypowiedzenia będzie mu przysługiwał?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel