Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie: Jak prawidłowo anulować wręczone wypowiedzenie umowy o pracę?

Niewyrażenie zgody pracodawcy na odejście pracownika - czy jest możliwe

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny odchodzi z pracy zgodnie z okresem wypowiedzenia z jego inicjatywy. Czy dyrektor może nie wyrazić zgody, jeśli uzna, że pracownik jest niezbędny w pracy?  

Przyznanie renty - czy trzeba rozwiązać stosunek pracy

Pytanie: Pracownikowi niepedagogicznemu pełnozatrudnionemu w szkole przyznano świadczenie rentowe. Czy w związku z tym musi rozwiązać umowę o pracę, czy może nadal pracować i pobierać rentę?

Niestawienie się pracownika w pracy - konsekwencje

Pytanie: Pracownik nie zgłosił się do pracy od kilku dni, nie ma z nim możliwości kontaktowania się. Czy w takiej sytuacji można pracownika zwolnić dyscyplinarnie?

Możliwość skrócenia pracownikowi okresu wypowiedzenia

Pytanie: Pracownik administracyjny otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie stosunku pracy (zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracowników). Jak rozwiązać z nim stosunek pracy, jeśli w trakcie tego okresu chce podjąć pracę u innego pracodawcy.

Rozwiązanie umów z pracownikami likwidowanych gospodarstw pomocniczych

Pytanie: Przy mojej placówce istnieje gospodarstwo pomocnicze. Zakończenie likwidacji gospodarstwa ustalono na 31 grudnia 2010 r. Jak rozwiązać stosunki pracy z pracownikami (jest ich pięciu)? Czy należeć się im będą odprawy z tego tytułu?

Brak kompetencji do wykonywania powierzonej pracy jako przyczyna zwolnienia pracownika

Pytanie: Pracownik nie posiada biegłej umiejętności pracy na programach komputerowych niezbędnych do wykonywania swoich zadań (sprawozdań itp.). Czy to uzasadnia wypowiedzenie umowy?

Zwolnienie pracownika emeryta po 182-dniowym okresie zasiłkowym

Pytanie: Pracownik obsługi obecnie choruje. 182. dzień zwolnienia kończy się 28 lipca 2010 r. Nie chcemy dalszej współpracy,  ponieważ pracownik ten ma 80 lat i  pobiera emeryturę. W jaki sposób rozwiązać z nim umowę o pracę? 

Zwolnienie pracownika długotrwale chorego - prawo czy obowiązek pracodawcy?

Pytanie: W jaki sposób postąpić z pracownikiem obsługi, który maksymalnie długo przebywał na zwolnieniu lekarskim i po tym okresie zamiast zaświadczenia o przydatności do pracy przyniósł następne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba go zwolnić? Jeśli nie jest to jedyne wyjście, to jakie są inne możliwości postąpienia w takim przypadku? 

Zwolnienie z pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną

Pytanie: Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy pracownika, który skończył 61 lat i podlega ochronie przedemerytalnej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel