Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Udzielenie urlopu zdrowotnego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu zdrowotnego nauczycielom. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, by móc udać się na urlop zdrowotny oraz jakie prawa i obowiązki w tym zakresie ma dyrektor szkoły!

Archiwalny Wpływ nieobecności w pracy z powodu urlopu bezpłatnego i szkoleniowego na bieg 7-letniego okresu zatrudnienia uprawniającego do urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole od 4 listopada 2002 r. W tym czasie wykorzystał 3 dni urlopu szkoleniowego oraz 5 dni urlopu bezpłatnego. Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego od 9 listopada 2009 r. Czy można z wymienioną datą udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia?

Archiwalny Termin złożenia wniosku o urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odmówić przyznania urlopu zdrowotnego nauczycielowi z 25-letnim stażem w tejże szkole (niekorzystającego dotąd nigdy z takiego urlopu) z powodów finansowych - ponieważ w tym samym roku inny nauczyciel korzysta z takiego urlopu i należałoby zatrudnić dwóch nauczycieli w zastępstwie na ten rok? Do kiedy nauczyciel zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego mającego zacząć się od 1 września 2009 r.? Czy nauczyciel ma obowiązek wcześniej powiadomić dyrektora szkoły o zamiarze pójścia na urlop zdrowotny? Jeśli tak, to jak długo wcześniej?

Archiwalny Możliwość zaliczenia do 7-letniej pracy okresu, w którym nauczyciel był zatrudniony w szkole za zgodą kuratora oświaty

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w szkole od 1 września 2002 r. za zgodą kuratora oświaty, ponieważ nie miała pełnych kwalifikacji. Od 1 września 2003 r. jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela zgodnie z  posiadanymi kwalifikacjami. Kiedy będzie mogła skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Archiwalny Urlop zdrowotny, gdy nauczyciel spełnia warunki do jego udzielenia tylko w jednej ze szkół, w których jest zatrudniony

Pytanie: W mojej szkole zatrudniony jest od wielu lat nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy 9/18 na czas nieokreślony. Ten nauczyciel jest zatrudniony również w innej placówce na podstawie mianowania w pełnym wymiarze. Od nowego roku szkolnego nauczyciel planuje urlop dla poratowania zdrowia (w drugiej szkole). Czy mogę temu nauczycielowi udzielić na dany okres (urlopu dla poratowania zdrowia) urlopu bezpłatnego (na jakiej podstawie), czy powinnam rozwiązać z nim umowę o pracę?

Archiwalny Udzielanie nauczycielowi prowadzącemu własną firmę urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy zatrudnionemu w szkole nauczycielowi prowadzącemu jednocześnie własną firmę można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia?

Archiwalny Złożenie wniosku o urlop zdrowotny w trakcie okresu wypowiedzenia

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek udzielenia nauczycielowi mianowanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin urlopu „zdrowotnego”, jeżeli ten otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie (w zw. z art. 20 KN – zmniejszenie liczby oddziałów w szkole) i nie wystąpił z wnioskiem o przeniesienie w stan nieczynny. Zgodnie z przedstawionym orzeczeniem lekarskim i wnioskiem nauczyciela początek okresu powstrzymania się od pracy zaczyna się jeszcze w okresie wypowiedzenia.

Archiwalny Okres 7-letniej pracy wymagany do uzyskania pierwszego urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy aby uzyskać prawo do pierwszego urlopu zdrowotnego nauczyciel przez cały okres 7-letniej pracy musi być zatrudniony na czas nieokreślony?

Archiwalny Nabycie prawa do emerytury, a termin zakończenia urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy nauczyciel, który w tym roku nabywa prawo do emerytury (30 lat pracy, w tym 20 lat pracy jako nauczyciel), może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Nauczyciel ten nie ma zamiaru przejść w tym roku na emeryturę.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel