Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Udzielenie urlopu zdrowotnego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu zdrowotnego nauczycielom. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, by móc udać się na urlop zdrowotny oraz jakie prawa i obowiązki w tym zakresie ma dyrektor szkoły!

Archiwalny Udzielenie urlopu zdrowotnego nauczycielowi, który posiada gospodarstwo rolne

Pytanie: Czy urlop zdrowotny może otrzymać nauczycielka, która ma 2 hektary pola, które nie jest uprawiane i z tego tytułu nie ma żadnych dochodów? Czy dyrektor może udzielić urlopu, jeżeli wie o gospodarstwie, ale nauczycielka podpisze oświadczenie, że nie posiada żadnego przychodu na podstawie stosunku pracy, wszelkich umów cywilnoprawnych oraz działalności zarobkowej?

Archiwalny Udzielenie urlopu zdrowotnego nauczycielowi, który od września ma mieć obniżony wymiar czasu pracy

Pytanie: Czy można udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2010 r., po spełnieniu wszystkich ustawowych przesłanek, wiedząc, że gdyby na urlop nie poszedł, jego wymiar od 1 września musiałby ulec zmniejszeniu?

Archiwalny Maksymalna liczba urlopów zdrowotnych w karierze nauczyciela

Pytanie: Czy z urlopu zdrowotnego można skorzystać tylko trzy razy, za każdym razem w wymiarze roku?

Archiwalny Okres 7-letniej pracy do urlopu zdrowotnego - czy wymaga ciągłości zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia po raz pierwszy w życiu. Nauczyciel w sumie przepracował już 7 lat w różnych szkołach, jednakże występowały kilkumiesięczne przerwy w zatrudnieniu. Czy okres siedmioletniej pracy wymagany do udzielenia pierwszego urlopu zdrowotnego musi mieć charakter ciągły?

Archiwalny Pobyt w sanatorium w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy na okres pobytu w sanatorium muszę wziąć urlop dla poratowania zdrowia, czy mogę dostać zwolnienie lekarskie L4?

Archiwalny Urlop zdrowotny dla byłego dyrektora szkoły, który od nowego roku będzie miał obniżone pensum

Pytanie: Od 1 września 2008 r. jestem dyrektorem gimnazjum. Podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji z dniem 1 września 2010 r. Niestety liczba godzin mojego przedmiotu w roku szkolnym 2010/2011 będzie wynosiła 8 godzin. Czy w tym przypadku (odejście ze stanowiska dyrektora szkoły i ewentualne obniżenie pensum) mam prawo do rocznego urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2010 r.? Do kogo powinienem złożyć wniosek o urlop zdrowotny?

Archiwalny Nieobecności w pracy, które mają wpływ na bieg okresu zatrudnienia wymaganego do urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy nieobecność w pracy w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny ma wpływ na przedłużenie 7-letniego okresu zatrudnienia wymaganego do udzielenia pierwszego urlopu zdrowotnego?

Archiwalny Prawo do urlopu zdrowotnego nauczyciela, który uzupełnia etat na podstawie art. 22 KN

Pytanie: Czy można udzielić urlopu zdrowotnego nauczycielowi, który jest zatrudniony w jednej szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy, zaś w drugiej uzupełnia etat na podstawie art. 22 ust. 1 KN? 

Archiwalny Wpływ nieobecności w pracy z powodu urlopu bezpłatnego i szkoleniowego na bieg 7-letniego okresu zatrudnienia uprawniającego do urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole od 4 listopada 2002 r. W tym czasie wykorzystał 3 dni urlopu szkoleniowego oraz 5 dni urlopu bezpłatnego. Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego od 9 listopada 2009 r. Czy można z wymienioną datą udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia?

Archiwalny Termin złożenia wniosku o urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może odmówić przyznania urlopu zdrowotnego nauczycielowi z 25-letnim stażem w tejże szkole (niekorzystającego dotąd nigdy z takiego urlopu) z powodów finansowych - ponieważ w tym samym roku inny nauczyciel korzysta z takiego urlopu i należałoby zatrudnić dwóch nauczycieli w zastępstwie na ten rok? Do kiedy nauczyciel zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie urlopu zdrowotnego mającego zacząć się od 1 września 2009 r.? Czy nauczyciel ma obowiązek wcześniej powiadomić dyrektora szkoły o zamiarze pójścia na urlop zdrowotny? Jeśli tak, to jak długo wcześniej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel