Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski

Znajdziesz tu porady Ekspertów dotyczące uprawnień pracowników-rodziców. Urlop macierzyński w szkole, dni na opiekę nad dzieckiem, urlop ojcowski i inne uprawnienia zarówno nauczycieli, jak pracowników niepedagogicznych szkoły bez tajemnic.

Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy w przypadku adopcji

Pytanie: Na jakich zasadach udziela się urlopów - macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego -  z tytułu adoptowania dziecka?

Urlop ojcowski w przypadku narodzin bliźniaków

Pytanie: Nauczycielowi urodziły się bliźniaki i wystąpił on z wnioskiem o udzieleniu urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni na jedno dziecko. Czy taki urlop mu przysługuje i w jakim wymiarze?

Urlop rodzicielski tylko u jednego z pracodawców - co na to przepisy?

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona w dwóch szkołach i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Aby nie tracić stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który realizuje w naszej szkole, chciałaby skorzystać z urlopu rodzicielskiego tylko w drugiej placówce, a do nas wrócić do pracy po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Czy może tak zrobić? Zaznaczam, że w naszej szkole nauczycielka pracuje na ½ etatu.

Urlop ojcowski po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Pracownik w okresie wypowiedzenia złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego. Jeden dzień planowanego urlopu przypadałby na okres zatrudnienia, zaś pozostałe 13 pracownik chciałby wykorzystać po rozwiązaniu umowy o pracę. Czy można korzystać z urlopu ojcowskiego po ustaniu stosunku pracy? Czy w takiej sytuacji zasiłek macierzyński będzie wypłacał ZUS?

Archiwalny Wykorzystanie tylko części dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Nauczycielka przebywa do 12 czerwca 2014 r. na podstawowym urlopie macierzyńskim. Chciałaby korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego tylko do  27 czerwca 2014 r. Czy może?

Archiwalny Ojciec dziecka nie zawsze ma prawo do urlopu rodzicielskiego

Nowy urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie w przypadku wykorzystania w całości urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Taka regulacja pozbawia prawa do urlopu rodzicielskiego pracowników-ojców, gdy matka dziecka w dniu porodu nie była zatrudniona. Ministerstwo pracy póki co nie planuje jednak zmieniać nowych przepisów.

Archiwalny Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski - ile wniosków?

Pytanie: Nauczycielka od 9 maja 2013 r. do 25 września 2013 r. przebywa na urlopie macierzyńskim.  Na początku września złożyła na jednym wniosku prośbę o udzielnie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Czy na jednym wniosku może wnioskować o udzielenie tych uprawnień?

Archiwalny Urlop rodzicielski - udzielany w dniach czy tygodniach?

Pytanie: Nauczycielka urodziła dziecko w 28 czerwca 2013 r., a 5 września 2013 r. złożyła do dyrektora wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Czy pracodawca  powinien udzielić pracownicy urlopu rodzicielskiego?

Archiwalny Dodatkowy urlop macierzyński po zmianach w Kodeksie pracy

Pytanie: Nauczycielka 23 lutego 2013 r. urodziła dziecko i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim podstawowym - 100% płatnym. Czy po urlopie macierzyńskim może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego? Jeśli tak, to w jakim wymiarze oraz w jakiej wysokości będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za ten okres?

Archiwalny Udzielanie urlopu rodzicielskiego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona za zgodą kuratora do 31 sierpnia 2013r. od 29 stycznia 2013r. przebywa na urlopie macierzyńskim do 17 czerwca 2013. Następnie złożyła wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 2 tygodni do 01 lipca 2013, żeby do 31 sierpnia 2013 r.  wykorzystać urlop wypoczynkowy w wymiarze 8 tygodni. Mąż nauczycielki jest również zatrudniony w naszej szkole na stanowisku nauczyciela, czy będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego wprowadzonego nowymi przepisami 17 czerwca 2013 r.? Jeśli tak to kiedy powinien zgłosić chęć korzystania z tego urlopu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel