Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru i zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom administracji i obsługi Twojej placówki. Sprawdź, czy udzielasz urlopów zgodnie z przepisami.

Prawo do urlopu wypoczynkowego gdy pracownik nie udokumentował stażu pracy

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika - emeryta na zastępstwo na okres niepełnego miesiąca. Osoba ta nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających jakikolwiek staż pracy (złożyła zaświadczenie o pobieraniu emerytury). W jaki sposób ustalić prawo do urlopu wypoczynkowego? Czy można uznać, że jest to jego pierwsza praca w życiu i nie wypłacać ekwiwalentu?

Upływ 10 lat pracy przed wykorzystaniem urlopu za dany rok - czy przysługuje urlop uzupełniający

Pytanie: Czy prawo do dodatkowych 6 dniu urlopu wypoczynkowego w związku z osiągnięciem 10-letniego stażu pracy należy doliczyć do przysługującego urlopu czy dopiero przyznać urlop uzupełniający po wykorzystaniu urlopu za dany rok?

Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy

Pytanie: Pracownik ma do wykorzystania 3 godziny urlopu za poprzedni rok kalendarzowy. Czy można udzielić go w tym wymiarze, czy też trzeba dopełnić 5 godzinami urlopu bieżącego, by w sumie wyszło 8 godzin urlopu (obecnie pracuje 8 godzin dziennie)?

Równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców a wymiar urlopu pracownika administracji

Pytanie: Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu na czas nieokreślony od 1 marca w wymiarze 0,5 etatu, jeżeli jest jednocześnie zatrudniony od 15 lat w innej szkole?

Prawo do urlopu niewykorzystanego z powodu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Pracownik obsługi przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy za okres świadczenia rehabilitacyjnego należy udzielić urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik rozpoczyna urlop bezpłatny w trakcie miesiąca

Pytanie: Pracownik będzie korzystać z urlopu bezpłatnego od połowy maja do końca roku. Przed urlopem bezpłatnym chce wykorzystać urlop wypoczynkowy - czy należy udzielić urlopu za 4 czy 5 miesięcy pracy

Dwie umowy o pracę w jednej szkole - ile wniosków urlopowych

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na dwóch stanowiskach w szkole (pełen etat + pół etatu; pracuje 12 godzin dziennie). Czy aby skorzystać z urlopu powinien złożyć dwa wnioski urlopowe?

Plan urlopów - czy obejmuje także dni wolne za święto

Pytanie: W szkole pracuje 3 pracowników niepedagogicznych z prawem do 26 dni urlopu oraz 2 nauczycieli oddziału przedszkolnego z prawem do 35 dni urlopu. Czy należy sporządzić dla nich plan urlopu? Czy w planie należy ująć cały urlop na dany rok? Czy do planu urlopów należy wprowadzić także dni wolne za święta, które przypadają w sobotę?

Wymiar urlopu pracownika, który przez część miesiąca pracował w dwóch szkołach

Pytanie: Jak prawidłowo naliczyć wymiar urlopu dla pracownika niepedagogicznego, który jest zatrudniony w naszej szkole na 1/2 etatu od 1 sierpnia. Do 18 sierpnia był zatrudniony także w innej placówce. Pracownik ma prawo do rocznego urlopu w wymiarze 26 dni. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał 18 dni urlopu.

Skrócony okres wypowiedzenia a wymiar urlopu u kolejnego pracodawcy

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny został zwolniony z pracy w poprzedniej placówce w związku z likwidacją stanowiska pracy. Okres wypowiedzenia skrócono do jednego miesiąca. W świadectwie pracy, jako okres zatrudnienia wskazano do 30 czerwca 2014 r., a wypowiedzenie normalnie biegłoby do 31 sierpnia 2014 r. Czy prawidłowo? U nas został zatrudniony 1 września 2014 r. - ile dni urlopu mu przysługuje? W poprzednim miejscu pracy wykorzystał 18 dni.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel