Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru i zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom administracji i obsługi Twojej placówki. Sprawdź, czy udzielasz urlopów zgodnie z przepisami.

Zmuszenie pracowników niepedagogicznych do wzięcia urlopu w dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy jeżeli w szkole dzień 2 listopada ustalono dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, to w tej sytuacji pracownicy administracji i obsługi powinni wypisać wniosek o dzień urlopu?

Udokumentowanie urlopu na żądanie

Pytanie: Czy pracownik ma obowiązek złożenia pisemnego wniosku o urlop na żądanie? Czy istnieje obowiązek posiadania takiego wniosku? Jeżeli nie, to w jaki sposób inaczej udokumentować, że pracownik korzystał z urlopu na żądanie (poza listą obecności)?

Przesunięcie terminu urlopu udzielanego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

Pytanie: Czy można odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w związku z tym, że nieobecność pracownika poważnie zakłóci tok pracy szkoły?

Udzielenie urlopu wypoczynkowego przed terminem jego nabycia

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu, który nie ma już w tym roku urlopu wypoczynkowego, ponieważ wykorzystał go w całości, dyrektor szkoły może udzielić dwóch dni urlopu wypoczynkowego z nowego roku tj. z 2013r. ? Jeśli tak, to w jaki sposób zapisać ten urlop w ewidencji czasu pracy i liście obecności?

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika niepedagogicznego

Pytanie: Pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy po zakończeniu zwolnienia pracownik korzysta z pozostałej części urlopu czy też ponownie powinien wykorzystać 10 dni urlopu by mieć zapewnione 14 dni nieustannego wypoczynku?

Raport specjalny: Likwidacja szkoły a wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepedagogicznych

Zasadą jest, że pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w szkole w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Jednakże może zdarzyć się tak, że przed ustaniem zatrudnienia pracownik wykorzysta urlop w wyższym wymiarze. Poznaj praktyczne rozwiązania dotyczące rozliczenia urlopu wypoczynkowego pracowników niepedagogicznych w przypadku likwidacji szkoły.

Wykorzystanie urlopu z pełnego etatu w czasie zatrudnienia na 1/2 etatu

Pytanie: Pracownica po urlopie macierzyńskim zamierza skorzystać obniżonego wymiaru czasu pracy do ½ etatu. Czy można udzielić jej zaległego urlopu wypoczynkowego, do którego nabyła prawo w trakcie zatrudnienia na pełen etat w czasie, gdy jest zatrudniona na ½ etatu?

Sposób wykorzystania dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez pracownika niepełnosprawnego

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny, który ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego, może wykorzystywać ten urlop po jednym dniu?

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia - prawo czy obowiązek pracownika?

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia musi wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel