Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru i zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom administracji i obsługi Twojej placówki. Sprawdź, czy udzielasz urlopów zgodnie z przepisami.

Prawo do 10 dni urlopu a konieczność zapewnienia nieprzerwanego dwutygodniowego wypoczynku

Pytanie: Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu ma prawo do 10 dni urlopu w roku. Co zrobić, gdy zawnioskuje o pojedyncze dni urlopu? Jak zapewnić mu 14 dni kalendarzowych wypoczynku, zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy?

Przejście na emeryturę w trakcie roku - wymiar urlopu

Pytanie: Pracownica obsługi z dniem 1 lipca 2014 r. planuje przejść na emeryturę. Ile dni urlopu wypoczynkowego za 2014 rok może wykorzystać do 30 czerwca 2014 r., całe 26 dni czy proporcjonalnie 26:12x6m-cy=13 dni?

Urlop po zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny od 1 września do 27 listopada był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, zaś od 28 listopada do 31 grudnia 2013 r. w wymiarze 0,5 etatu. Jak ustalić wymiar urlopu przy rocznym wymiarze 20 dni?

Kilka godzin zaległego urlopu - jak je rozliczyć?

Pytanie: Pracownica obsługi z 20 letnim stażem pracy zatrudniona w wymiarze 1/4 etatu nie wykorzystała 2 godzin urlopu za 2013 rok. Jak prawidłowo naliczyć jej przysługujący w 2014 roku urlop? Czy te 2 godziny zaległego urlopu też zaokrąglać do pełnego dnia?

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym

Pytanie: Ile należy się urlopu wypoczynkowego pracownikowi administracji za rok 2013, który wrócił 1 września z rocznego urlopu wychowawczego (ma 26 dni urlopu rocznie)?

Możliwość udzielania urlopu na część dnia pracy na wniosek pracownika

Pytanie: Pracownicy samorządowi zwrócili się z prośbą do dyrektora szkoły aby w szczególnych przypadkach, na wniosek pracownika, udzielał również urlopu na godziny. Chodzi o to, by nie tracić całego dnia urlopu (8 godzin) w sytuacji, gdy pracownik potrzebuje tylko 2 - 3 godzin na załatwienie osobistych spraw. Czy jest możliwość uregulowania tej sprawy?

Plan urlopów na 2014 rok - do kiedy należy go sporządzić?

Pytanie: Do kiedy należy sporządzić plan urlopów pracowników niepedagogicznych na 2014 r.?

Niewykorzystanie dodatkowego urlopu przez pracownika niepełnosprawnego

Pytanie: Czy dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepedagogicznego z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie wykorzystane w 2013 roku mogą być wykorzystanie w 2014 roku?

Zatrudnienie na część miesiąca a obowiązek wykorzystania urlopu

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika niepedagogicznego na okres od 11 kwietnia do 29 kwietnia 2013 r. Osoba ta nabyła prawo do 2 dni urlopu za ten okres. Czy możemy wypłacić jej ekwiwalent za te dwa dni należnego urlopu, czy powinna go po prostu wykorzystać?

Pobieranie zasiłków a staż urlopowy

Pytanie: Czy do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego należy wliczyć okres pobierania przez pracownika zasiłku stałego z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego i pobierania przez pracownika świadczenia pielęgnacyjnego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel