Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru i zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom administracji i obsługi Twojej placówki. Sprawdź, czy udzielasz urlopów zgodnie z przepisami.

Udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy

Pytanie: Pracownik ma do wykorzystania 3 godziny urlopu za poprzedni rok kalendarzowy. Czy można udzielić go w tym wymiarze, czy też trzeba dopełnić 5 godzinami urlopu bieżącego, by w sumie wyszło 8 godzin urlopu (obecnie pracuje 8 godzin dziennie)?

Równoległe zatrudnienie u dwóch pracodawców a wymiar urlopu pracownika administracji

Pytanie: Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu na czas nieokreślony od 1 marca w wymiarze 0,5 etatu, jeżeli jest jednocześnie zatrudniony od 15 lat w innej szkole?

Prawo do urlopu niewykorzystanego z powodu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie: Pracownik obsługi przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy za okres świadczenia rehabilitacyjnego należy udzielić urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik rozpoczyna urlop bezpłatny w trakcie miesiąca

Pytanie: Pracownik będzie korzystać z urlopu bezpłatnego od połowy maja do końca roku. Przed urlopem bezpłatnym chce wykorzystać urlop wypoczynkowy - czy należy udzielić urlopu za 4 czy 5 miesięcy pracy

Dwie umowy o pracę w jednej szkole - ile wniosków urlopowych

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na dwóch stanowiskach w szkole (pełen etat + pół etatu; pracuje 12 godzin dziennie). Czy aby skorzystać z urlopu powinien złożyć dwa wnioski urlopowe?

Plan urlopów - czy obejmuje także dni wolne za święto

Pytanie: W szkole pracuje 3 pracowników niepedagogicznych z prawem do 26 dni urlopu oraz 2 nauczycieli oddziału przedszkolnego z prawem do 35 dni urlopu. Czy należy sporządzić dla nich plan urlopu? Czy w planie należy ująć cały urlop na dany rok? Czy do planu urlopów należy wprowadzić także dni wolne za święta, które przypadają w sobotę?

Wymiar urlopu pracownika, który przez część miesiąca pracował w dwóch szkołach

Pytanie: Jak prawidłowo naliczyć wymiar urlopu dla pracownika niepedagogicznego, który jest zatrudniony w naszej szkole na 1/2 etatu od 1 sierpnia. Do 18 sierpnia był zatrudniony także w innej placówce. Pracownik ma prawo do rocznego urlopu w wymiarze 26 dni. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał 18 dni urlopu.

Skrócony okres wypowiedzenia a wymiar urlopu u kolejnego pracodawcy

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny został zwolniony z pracy w poprzedniej placówce w związku z likwidacją stanowiska pracy. Okres wypowiedzenia skrócono do jednego miesiąca. W świadectwie pracy, jako okres zatrudnienia wskazano do 30 czerwca 2014 r., a wypowiedzenie normalnie biegłoby do 31 sierpnia 2014 r. Czy prawidłowo? U nas został zatrudniony 1 września 2014 r. - ile dni urlopu mu przysługuje? W poprzednim miejscu pracy wykorzystał 18 dni.

Wymiar urlopu po stażu z PUP i umowie zlecenia

Pytanie: Od dnia 5 maja do 30 listopada 2014 r. w kuchni szkolnej mamy stażystkę z Urzędu Pracy. Od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. zostanie zatrudniona na umowę o pracę na czas określony. Ukończyła zasadniczą szkołę zawodową. Wcześniej pracowała na umowę zlecenie (6 miesiecy). W jakim wymiarze należeć się będzie urlop wypoczynkowy za okres od 1 grudnia 2014 r. do 28 lutego 2015 r.?

Urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym na czas pracy w innej szkole

Pytanie: Pracownica szkoły przebywała na urlopie bezpłatnym do 30 czerwca, udzielonym na czas pracy u innego pracodawcy. Jak rozliczyć jej urlop wypoczynkowy? Czy urlop niewykorzystany w szkole, w której pracowała może wykorzystać w placówce macierzystej?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel