Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlopy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru i zasad udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom administracji i obsługi Twojej placówki. Sprawdź, czy udzielasz urlopów zgodnie z przepisami.

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego ze skróconym dniem pracy

Pytanie: Pracownik obsługi posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jest zatrudniony na pełny etat. Z tytułu orzeczenia obniżyliśmy dzień pracy z 8 do 7 godzin. Jak wobec tego wygląda sprawa urlopu wypoczynkowego? Pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu tj. 208 godzin + 10 dni dodatkowych w roku. Pracownik korzysta z urlopu np. 2 dni, ile godzin powinien mieć odjęte z puli urlopów, 8 godzin czy 7 godzin za jeden dzień urlopu?

Ekwiwalent a urlop bezpłatny

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny zatrudniony jest na podstawie umowy na czas nieokreślony. Od dnia 27.11.2015 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. W dniu 18.04.2016 złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. Dyrektor wyraził zgodę. Czy pracownik ten nabył prawo do proporcjonalnego urlopu proporcjonalnego za rok 2016 i czy w związku z tym przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Dwie umowy o pracę - jak udzielić urlopu wypoczynkowego?

Pytanie: Pracownica zatrudniona jest w szkole od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo zatrudniona została  na podstawie drugiej umowy o pracę z tym samym pracodawcą w szkole zaocznej na 1/4 etatu gdzie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Jak powinien być jej udzielony urlop wypoczynkowy z dodatkowego zatrudnienia?

Kiedy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu?

Pytanie: Zatrudniliśmy w szkole pracownika na stanowisku obsługowym na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres od dnia 08.02.2016 r. do dnia 08.03.2016 r. Jest to jego pierwsza praca. Pracownik przedstawił zaświadczenie z urzędu pracy o odbytym stażu. Czy ten pracownik po ww. okresie zatrudnienia nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego  w wymiarze 1/12 z wymiaru rocznego 20 dni, tj. do 1,67 dnia? Czy dniem nabycia prawa do urlopu jest dzień 7 czy też 8 marca?

Wniosek o urlop na żądanie po rozpoczęciu pracy w danym dniu

Pytanie: Pracownik po 2 godzinach pracy poprosił o urlop na żądanie na ten dzień. Czy należy udzielić urlopu? Jeśli tak, to czy należy udzielić go w wymiarze pozostałych 6 zaplanowanych godzin czy na cały dzień, a te 2 przepracowane godziny oddać innego dnia?

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego - jak liczyć przepracowanie roku od wydania orzeczenia

Pytanie: Pracownik otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności 30 sierpnia 2014 r., jednakże w ciągu roku w sumie przez 2 miesiące był niezdolny do pracy z powodu choroby. Czy konieczność przepracowania roku, by uzyskać prawo do dodatkowego urlopu oznacza tylko pozostawanie w zatrudnieniu czy rzeczywiste świadczenie pracy?

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w czasie urlopu rodzicielskiego

Pytanie: Czy przysługuje urlop wypoczynkowy za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego?

Zwolnienie na chorego członka rodziny w trakcie urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Pracownica w trakcie urlopu wzięła zwolnienie lekarskie na syna, który uległ wypadkowi. Teraz napisała podanie o urlop wypoczynkowy za ten czas (czyli zwrot urlopu za czas opieki nad synem). Czy powinna go otrzymać?

Choroba w czasie urlopu - czy trzeba anulować wniosek urlopowy

Pytanie: Pracownik, który miał rozpocząć urlop przedstawił zwolnienie lekarskie. Jak przesunąć urlop na inny termin? Czy pracownik powinien jeszcze raz złożyć wniosek urlopowy? Czy poprzedni wniosek o urlop należy usunąć?

Upływ 10 lat pracy przed wykorzystaniem urlopu za dany rok - czy przysługuje urlop uzupełniający

Pytanie: Czy prawo do dodatkowych 6 dniu urlopu wypoczynkowego w związku z osiągnięciem 10-letniego stażu pracy należy doliczyć do przysługującego urlopu czy dopiero przyznać urlop uzupełniający po wykorzystaniu urlopu za dany rok?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel