Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Czas pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy pracowników niepedagogicznych. Wszystko na temat pracy w godzinach nadliczbowych, równoważnego system czasu pracy, zasad oddawania dnia wolnego za święto w jednym miejscu!

Archiwalny Urlop dodatkowy i wymiar czasu pracy przy niepełnosprawności umiarkowanej

Pytanie: Pracownik dostarczył orzeczenie z 16 grudnia 2010 r. o niepełnosprawności umiarkowanej, która istnieje od 2008 r. Od kiedy przysługuje pracownikowi dodatkowe 10 dni urlopu i jaki powinien być wymiar jego czasu pracy?

Archiwalny Oddanie dnia wolnego za święto pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze

Pytanie: Zatrudniamy pracownika na 0,375 etatu w 4-dniowym tygodniu pracy. Czy należy się mu dzień wolny za święto wypadające w piątek, jeżeli piątek jest jego dniem wolnym od pracy?

Archiwalny Dzień wolny za święto wypadające w sobotę w równoważnym systemie czasu pracy

Pytanie: Czy za 1 maja 2010 r. w równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy od poniedziałku do niedzieli należy dać dodatkowy dzień wolny, czy wystarczy, aby sobota była dniem, w którym pracownicy nie świadczą pracy?

Archiwalny Odebranie dnia wolnego za pracę w weekend w kolejnym okresie rozliczeniowym na wniosek pracownika

Pytanie: Pracownik pracując sporadycznie  w sobotę i w niedziele, otrzymuje wolne w tygodniu, po jednym dniu za każdy przepracowany dzień w  weekend. W szkole jest przyjęty czteromiesięczny okres rozliczeniowy. Czy pracownik musi odebrać dni wolne w bieżącym okresie rozliczeniowym, czy na jego wniosek można udzielić mu wolnego w następnym okresie rozliczeniowym? 

Archiwalny Zastosowanie zadaniowego systemu czasu pracy

Pytanie: W Gminnym Zespole Obsługi Oświaty zatrudnione są osoby sprawujące opiekę przy dowozach uczniów. Obecnie są one zatrudnione na pełen etat. Osoby te świadczą dowozy przez ok. 6 godzin dziennie, z 3-godzinną przerwą w środku dnia. Czy można tym osobom ustalić zadaniowy system czasu pracy? W jaki sposób skonstruować dokument zmieniający dotychczasowe warunki pracy? W jaki sposób rozlicza się pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy? W jaki sposób ustalić uprawnienia pracownicze (np. urlop) pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy?

Archiwalny Ewidencja czasu pracy palaczy c.o. zatrudnionych w szkole w systemie równoważnym

Pytanie: W jaki sposób ewidencjonować czas pracowników sezonowych (palaczy c.o.) zatrudnionych w systemie równoważnym? Czy tylko za okres, w którym faktycznie świadczą pracę (tj. od października do kwietnia), czy przez cały rok, w którym są zatrudnieni?

Archiwalny Rozkład czasu pracy pracowników niepedagogicznych

Pytanie: Czy pracownik księgowości może pracować każdego dnia tygodnia w innych godzinach (np. w poniedziałek 7:30-15:30, we wtorek 8:30-16:30 itd.)?

Archiwalny Zatrudnianie dozorcy w niedziele - zasady rozliczania czasu pracy

Pytanie: W internacie szkoły jest zatrudniony dozorca, który przez okres, kiedy uczniowie mieszkają w internacie, pracuje od godziny 22.00 do godz. 6.00 rano. Dozorca nie pracuje w piątki i sobotę, lecz pracuje w niedzielę. Czy za pracę w niedziele należy się mu inny dzień wolny od pracy?

Archiwalny Wykonywanie pracy w sobotę przez palacza zatrudnionego w szkole na część etatu

Pytanie: Jak ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w szkole na ¾ etatu i wykonującego pracę na stanowisku konserwator – palacz c.o. (centralne ogrzewanie – piec na węgiel). Czy  może palić w sobotę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel