Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwolnienia od pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania zwolnień od pracy pracownikom szkoły. Sprawdź, kiedy nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, a także kiedy pracownikom przysługuje wynagrodzenie mimo, iż byli nieobecni w pracy.

Praca na umowę-zlecenie nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Czy nauczycielka przebywająca na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, a następnie na urlopie macierzyńskim może wykonywać pracę na umowę-zlecenie?

Dni wolne od pracy a zwolnienie lekarskie

Pytanie: Nauczyciel od 23 kwietnia 2013 r. do 03 czerwca 2013 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie przypadały dni świąteczne 1 maja, 3 maja i 30 maja. Czy za te dni należą się temu nauczycielowi dni wolne po powrocie do pracy?

Dzień wolny dla nauczyciela pracującego w niedzielę

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje dzień wolny od pracy, gdy brał czynny udział w festynie rodzinnym z okazji Dnia Rodziny organizowanego przez szkołę w niedzielę w ramach czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły?

Dzień wolny od pracy na doskonalenie zawodowe

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje dzień wolny od pracy, gdy uczestniczy w sobotę lub niedzielę w doskonaleniu zawodowym?

Udzielenie dni wolnych nauczycielowi w związku z wizytą studyjną

Pytanie: Czy istnieje podstawa udzielenia nauczycielce dni wolnych w przypadku, gdy zwróciła się z prośbą o udzielenie 3 dni wolnych w związku z zakwalifikowaniem do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla nauczycieli, którzy swoimi działaniami poszerzają wiedzę wśród dzieci i młodzieży na temat Unii Europejskiej?

Zwolnienie od pracy na pogrzeb zięcia (synowej)

Pytanie: Czy należy się urlop okolicznościowy naszemu pracownikowi z tytułu pogrzebu zięcia , który zamieszkiwał razem z pracownikiem? Jeśli tak to ile dni?

Wymiar zwolnienia od pracy nauczyciela - związkowca

Pytanie: Czy prezesowi gminnego oddziału ZNP pracującemu w szkole na pełny etat, przysługuje w 5- dniowym tygodniu pracy jeden dzień wolny na działalność związkową?

Wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy z datą wsteczną

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie wystawione 17 października 2012 r. na dzień niezdolności do pracy w dniu 3 października 2012 r. jest zgodne  zobowiązującymi przepisami prawnymi? Czy zakład pracy powinien je uwzględnić? Zwolnienie to nie zostało wydane przez lekarza psychiatrę.

Zwolnienie od pracy krwiodawcy

Pytanie: Pracownik przedstawił zaświadczenie o oddaniu krwi. Czy przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym pracownik szkoły oddał krew?

Dni wolne na poszukiwanie pracy w placówkach oświatowych

Pytanie: Czy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zwolnionym z pracy za wypowiedzeniem przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel