Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwalnianie nauczycieli

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów i dowiesz się jakie procedury obowiązują, gdy musisz dokonać zmian kadrowych w szkole. Poznaj zasady wyboru nauczyciela do zwolnienia, zakres konsultacji redukcji etatów ze związkami zawodowymi w szkole oraz konsekwencje nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela.

Archiwalny Zwolnienie z przyczyn organizacyjnych nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Pytanie: W wyniku zmiany w arkuszu organizacji szkoły godziny nauczyciela WF-u (kontraktowy) zatrudnionego w wymiarze 9/18 na czas nieokreślony z dniem 1 września 2010 r. przejmie dyrektor szkoły jako obowiązkowe pensum. Nauczyciel zostanie pozbawiony pensum, w wyniku czego zostanie zwolniony. Jak ma wyglądać procedura zwolnienia i jakie kroki powinien poczynić dyrektor szkoły, aby uniknąć błędu?

Archiwalny Rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony

Pytanie: Jakie są możliwości rozwiązania umowy o pracę nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony?

Archiwalny Rozwiązanie umowy na czas określony nauczyciela w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Jak wygląda procedura przy rozwiązywaniu stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na czas określony w trakcie trwania roku szkolnego?

Archiwalny Wiek jako podstawa rozwiązania stosunku pracy nauczyciela

Pytanie: Kiedy należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielką, która 16 czerwca 2011 r. ukończy 65 lat, lecz nie pobiera emerytury?  Czy możliwe jest "wysłanie" tej nauczycielki na emeryturę juz w roku szkolnym 2010/2011 mimo, że nie wyraża na to zgody?

Archiwalny Zwolnienie nauczyciela, który nabył prawo do emerytury

Pytanie: Z chwilą ukończenia przez nauczycielkę 60 lat i nabycia uprawnień emerytalnych zamierzam rozwiązać z nią umowę o pracę. Przeciwko tej nauczycielce toczyła się sprawa dyscyplinarna założona przez rodziców uczniów. Pracownica otrzymała naganę z ostrzeżeniem. Chciałabym załatwić tą sprawę bez szkody dla nauczycielki i dobrej atmosfery w środowisku. W związku z tym chcę zaproponować nauczycielce przejście na emeryturę. Bardzo proszę o poradę prawną, czy ja postępuję zgodnie z prawem, przygotowując dokumenty pracownicy na emeryturę, bądź jakie jest jeszcze inne wyjście z tej trudnej sytuacji?

Archiwalny Likwidacja szkoły - konsekwencje dla nauczycieli i dyrektora szkoły

Pytanie: Jestem dyrektorem jednego z dwóch gimnazjów w mojej gminie. Do mojej szkoły uczęszcza 100 dzieci z 12 małych wsi. Do drugiego gimnazjum  w miejscowości, w której jest urząd, chodzi ok. 150 dzieci z czterech większych wsi. Nowy rok szkolny nasi gimnazjaliści rozpoczną w nowo wybudowanym gimnazjum gminnym. Zarówno ja, jak i dyrektor drugiej szkoły mamy powołanie na stanowisko do 2013 r. Czy organ prowadzący może nas wcześniej odwołać ze stanowiska? Jakie będą losy nauczycieli obu likwidowanych placówek?

Archiwalny Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przeniesionym służbowo do innej placówki oświatowej

Pytanie: Jeśli nauczyciel był przeniesiony służbowo do mojego przedszkola, nie posiada świadectwa pracy z poprzednich zakładów, a w mojej placówce ma zawartą nową umowę, jak należy wypowiedzieć mu umowę o pracę i wypisać świadectwo? Czy uwzględniam wszystkie okresy zatrudnienia czy tylko ten w mojej placówce?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel