Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwolnienia od pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania zwolnień od pracy pracownikom szkoły. Sprawdź, kiedy nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, a także kiedy pracownikom przysługuje wynagrodzenie mimo, iż byli nieobecni w pracy.

Zatrudnienie do 30 czerwca – 1 czy 2 dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem?

Pytanie: Czy pracownik zatrudniony na czas określony do 30 czerwca może w odebrać 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym czy tylko jeden dzień?

Częściowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dla członka związku zawodowego nie powoduje obniżenia pensum

Pytanie: Przewodniczący zarządu organizacji związkowej zatrudniony w wymiarze 6/18 domaga się dodania 4 godzin zniżki do umowy o pracę z racji pełnionej funkcji, czyli zatrudnienia w wymiarze 10/18 kolejnym roku szkolnym. Czy zniżka powinna być uwzględniona w umowie o pracę?

Zwolnienie okolicznościowe w czasie urlopu wypoczynkowego

Pytanie: W czasie ferii zimowych zmarł ojciec nauczyciela. Po zakończeniu ferii nauczyciel ubiega się urlop okolicznościowy. Czy dyrektor powinien mu udzielić urlopu okolicznościowego, pomimo że w okresie związanym z pogrzebem nauczyciel przebywał na urlopie wypoczynkowym?

Uczestnictwo w kursie językowym nauczyciela na zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Czy nauczycielka, która uległa wypadkowi na terenie szkoły, może w trakcie zwolnienia lekarskiego powypadkowego uczestniczyć w kursie języka angielskiego zorganizowanym i opłaconym przez szkołę w ramach doskonalenia nauczycieli. Nauczycielka wystosowała do dyrektora pismo z prośbą o umożliwienie jej uczestnictwa w kursie w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego. Jaką decyzję powinien podjąć dyrektor w tej sytuacji?

Zwolnienie lekarskie na dni, w których pracownik nie świadczy pracy

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w dwóch placówkach na część etatu. Pracuje 2 dni w tygodniu w jednej, a 2 dni w drugiej szkole. Czy w  przypadku choroby trwającej np. tydzień to czy do obu pracodawców powinien mieć wystawione zwolnienie lekarskie na cały ten okres czy tylko na dni, w które ma świadczyć pracę?

Wymiar zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przy zatrudnieniu w trakcie roku

Pytanie: Od kiedy i w jakim wymiarze nabywają prawo do zwolnienia na opiekę nad dzieckiem pracownicy zatrudnieni 1 września?

Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem, które w danym roku kończy 14 lat

Pytanie: Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu co najmniej 1 dziecko w wieku do 14 lat przysługują 2 dni zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego. Ile dni przysługuje pracownikowi, jeśli jego dziecko kończy 14 lat w dniu 28 marca?

Urlop okolicznościowy - do kiedy może zostać wykorzystany

Pytanie: Nauczycielowi w czasie urlopu zmarła matka, więc nie wykorzystał z tego tytułu urlopu okolicznościowego. Chciałby skorzystać z tego zwolnienia od pracy 3 miesiące później, czy ma do tego prawo?

Zwolnienie od pracy radnego sejmiku wojewódzkiego - za wynagrodzeniem czy bez

Pytanie: Czy pracownik, który korzysta ze zwolnienia od pracy w związku z sesjami sejmiku wojewódzkiego zachowuje za czas zwolnienia prawo do wynagrodzenia?

Dni wolne od pracy społecznego inspektora pracy

Pytanie: Czy nauczycielowi, który pełni funkcję społecznego inspektora pracy w zespole szkół przysługuje dzień wolny od pracy w tygodniu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel