Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zwolnienia od pracy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania zwolnień od pracy pracownikom szkoły. Sprawdź, kiedy nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, a także kiedy pracownikom przysługuje wynagrodzenie mimo, iż byli nieobecni w pracy.

Uczestnictwo w kursie językowym nauczyciela na zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Czy nauczycielka, która uległa wypadkowi na terenie szkoły, może w trakcie zwolnienia lekarskiego powypadkowego uczestniczyć w kursie języka angielskiego zorganizowanym i opłaconym przez szkołę w ramach doskonalenia nauczycieli. Nauczycielka wystosowała do dyrektora pismo z prośbą o umożliwienie jej uczestnictwa w kursie w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego. Jaką decyzję powinien podjąć dyrektor w tej sytuacji?

Zwolnienie lekarskie na dni, w których pracownik nie świadczy pracy

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w dwóch placówkach na część etatu. Pracuje 2 dni w tygodniu w jednej, a 2 dni w drugiej szkole. Czy w  przypadku choroby trwającej np. tydzień to czy do obu pracodawców powinien mieć wystawione zwolnienie lekarskie na cały ten okres czy tylko na dni, w które ma świadczyć pracę?

Wymiar zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przy zatrudnieniu w trakcie roku

Pytanie: Od kiedy i w jakim wymiarze nabywają prawo do zwolnienia na opiekę nad dzieckiem pracownicy zatrudnieni 1 września?

Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem, które w danym roku kończy 14 lat

Pytanie: Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu co najmniej 1 dziecko w wieku do 14 lat przysługują 2 dni zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego. Ile dni przysługuje pracownikowi, jeśli jego dziecko kończy 14 lat w dniu 28 marca?

Urlop okolicznościowy - do kiedy może zostać wykorzystany

Pytanie: Nauczycielowi w czasie urlopu zmarła matka, więc nie wykorzystał z tego tytułu urlopu okolicznościowego. Chciałby skorzystać z tego zwolnienia od pracy 3 miesiące później, czy ma do tego prawo?

Zwolnienie od pracy radnego sejmiku wojewódzkiego - za wynagrodzeniem czy bez

Pytanie: Czy pracownik, który korzysta ze zwolnienia od pracy w związku z sesjami sejmiku wojewódzkiego zachowuje za czas zwolnienia prawo do wynagrodzenia?

Dni wolne od pracy społecznego inspektora pracy

Pytanie: Czy nauczycielowi, który pełni funkcję społecznego inspektora pracy w zespole szkół przysługuje dzień wolny od pracy w tygodniu?

Rozwiązanie umowy w związku z likwidacją etatu a prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy

Pytanie: Czy pracownikowi, z którym rozwiązujemy stosunek pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy, należą się dwa dni wolne od pracy na poszukiwanie pracy?

Zwolnienie od pracy w związku ze śmiercią babci męża

Pytanie: Czy pracownica ma prawo do  urlopu okolicznościowego w przypadku zgonu babci męża?

Zwolnienie od pracy na czas stawiennictwa w sądzie - kiedy szkoła wypłaca wynagrodzenie

Pytanie: Nauczycielka przedłożyła w kadrach wezwanie do sądu. W wewnętrznych przepisach szkoły przewidziane jest zwolnienie od pracy w takiej sytuacji, jednakże nie ma informacji, czy jest to nieobecność płatna czy bezpłatna. Czy w związku z tym należy wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie za ten dzień?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel